Archive

Archive for the ‘Bygdevandring’ Category

Landtur på Askelandsøyna

September 12th, 2012


Over 50 små og store ble med på tur da bygdelaget inviterte til landtur på Askelandsøyne andre søndag i september. Kjell Harald Nedreaas fortalte om svunne tider på øyen hvor det tidligere hadde bodd flere familier i små hus og trange kår. No stod det bare tuftene igjen etter husene som rommet både folk og fe. Han fortalte også om bygdens skomakere som i generasjoner har holdt til på Askeland og i øyne.
I varmt høstvær og litt sol ble det en flott stund med nysteikte pannekaker og grilling av pølser rundt det lille leirbålet nord på øyen. For de som ville var det også anledning til å prøve seg på litt frisbeegolf.

Bygdevandring, Film, Historie, Stranda Bygdalag

Bli med på landtur på Askelandsøyna

September 1st, 2012

IMG_1069

Bygdelaget inviterer alle til kjekk landtur på Askelandsøyna, søndag 9. september. Vi samles i Askelandsvågen kl 13.00 og går utover på øyna der vi tenner bål til grilling av pølser. Ta med egen niste og pølser. Bygdelaget serverer pannekaker.

Stranda Bygdalag

Bygdevandring, Stranda Bygdalag

Bygdevandring, søndag 13. juni

May 28th, 2010

IMG_0768_k

Frammøte på sørenden av Hosøybroen kl 13.00.
Avslutter på Strandatun med servering av kjøttsuppe.
Stranda Bygdalag sin lokalhistoriske bygdevandring starter denne gang ved sørenden av Hosøybroen der Anders Veland vil fortelle om byggingen av broen og dugnadsarbeidet som måtte til for å få broen på plass. I Sjurneset vil Johan Hosøy ta oss tilbake til tiden da Sjurneset hadde dampskipskai og var bygdens bindeledd med omverden. Så følger vi den gamle stien til Velandsnes og ser blant annet på stedet hvor butikken på ”Neset” en gang lå. Turen avsluttes utenfor Strandatun ca. kl 15:00 med serverig av kjøttsuppe.

Bilde: Fra bygdevandringen i 2005

Sjurneset – Strandatun

Stranda Bygdalag sin lokalhistoriske bygdevandring starter denne gang ved sørenden av Hosøybroen der Anders Veland vil fortelle om byggingen av broen og dugnadsarbeidet som måtte til for å få broen på plass. I Sjurneset vil Johan Hosøy ta oss tilbake til tiden da Sjurneset hadde dampskipskai og var bygdens bindeledd med omverden. Så følger vi den gamle stien til Velandsnes og ser blant annet på stedet hvor butikken på ”Neset” en gang lå. Turen avsluttes utenfor Strandatun ca. kl 15:00 med serverig av kjøttsuppe. Tur og suppe er gratis.

Frammøte på sørenden av Hosøybroen kl 13.00.
Avslutter på Strandatun med servering av kjøttsuppe.

Alle er velkommen til å bli med på bygdevandringen.

Stranda Bygdalag

Bygdevandring, Historie, Stranda Bygdalag

Bygdevandring fra Nesbø til skulehuset på Rødland

September 1st, 2009

Nesbo1

Regnet plasket bøttevis og regnskodden hang tungt da bygdelaget arrangerte bygdevandring fra Nesbø til Rødland, søndag 31 august. Likevel møtte det imponerende mange, nærmere 40 vandrere, de fleste kledd for været med godt regntøy og mange med oljebukse og ull under.

Det var 7. gangen bygdelaget arrangerte bygdevandring på Stranda. Ruten denne gang gikk fra Nesbø til Gjelsvik og videre til det gamle skolehuset på Rødland for å markere at det var gått 100 år siden huset ble bygd.

Svein2

Nesbø
Ytterst på Nesbøkaien sto Svein Nesbø og fortalte med engasjement om historien og storhetstider på gården Nesbø. Mens regnet strømmet og trommet mot bakken, fortale Svein om det vekslende livet på Nesbøgarden helt fra de første funn etter folk for flere tusen år tilbake og fram til i dag.

Tidligere var det et helt annet liv på Nesbøkaien med både butikk, brevhus og anløp av dampbåter. To ganger i uken kom dampbåten oppunder kaien. Båten var bindeledd til omverden fra omkring 1900. Seinere, i 1933 kom det vei fra Ostereidet. En vei som var bygd på dugnad og pliktarbeid.

Lenge og helt fram til butikken på Nesbø ble nedlagt i 1950, var Nesbøkaien samlingsstedet for folk på begge sider av Austfjorden. Spesielt husket Svein to Austfjordinger som ofte kom lørdagene og satt lenge og fortalte historier mens de drakk øl og spyttet snus og skrå i spyttebakken.

Sigurd1

Gjelsvik
Etter å ha vandret innover mot Gjelsvik fortalte Sigurd Veland om Gjelsvikgården som ble bosatt på 1500-tallet. Han fortalte om hvordan folket før i tiden slet og kunne selv huske når han Anton skulle flytte huset sitt fra Gjelsvikvågen. På sine gamle dager bar han alt stykkevis på ryggen helt nede fra vågen og opp i dalen. Han fortalte også om andre som måtte flytte huset og det tok gjerne tid å få det opp igjen. I mellomtiden måtte folket ta til takke med løen.

Bønder i Gjelsvik hadde sæterdrift både i Nordalen og Fjellbøgarden, halvveis inn mot Osterfjorden og langt fra Gjelsvik. Kyrne måtte da først jages til nothuset i Gjelsvikvågen. Der fikk de kyrne over i et fartøy som fraktet de til Borgholmen på andre siden av fjorden. Så bar det opp bratte fjellet over Einestrand og innover fjellet til Nordalen. Det var gjerne unge jenter på 17-18 år som måtte ta seg av sæterdriften alene – og uten mobiltelefon, selvfølgelig.

Sigurd kunne fortelle at det tidligere var folksomt i området Nesbø / Gjelsvik, for i følge sin tante, skal det ha bodd opptil 100 personer her. Han viste og pekte på restene etter mange husgrunner.

Tidligere haddde bygden sin storhetstid med fotballen. Det ble spilt store og viktige kamper på myrene inne i Gjelsvikdalen. Når folk kom både fra Hindenes og Austfjorden, var det gjerne opptil 100 tilskuere.

kjøttgryteJan

Rødland skulehus 100 år (1909 – 2009)
Endestoppet på bygdevandringen, skoleplassen på Rødland var ingen tilfeldighet, for nettopp i år er det hundre år siden skolehuset ble reist. Da vandrerne ankom skoleplassen, var mange dy våte og kalde, men det hjalp at bygdelaget serverte varm kjøttgryte.

Regnværet gjorde folk samlet seg under to store telt og sang gamle skolesanger med trekkspill-akkompagnement av Jan Holsen. Mange tok seg en tur innom skolestuen for å mimre tilbake til skoletiden. Inne på veggene henger det i dag gamle kaffekopper med fat som er påskrevet Rødland skule. En av de gamle trepultene er også tatt vare på sammen med skolebøker fra den tid. Selv om mye er nytt i skolestuen, er tømmerveggene der sammen med kuppellampene slik de hang den gang da det var skole.

Anders1

Anders Veland avsluttet bygdevandringen med å fortelle om historien til Rødland skule, helt fra vedtaket i 1907 om å bygge skolen i Krossbrekko på Rødland. Krossbrekko var en øde plass, men de hadde funnet at stedet omtrent var like langt fra både nore Hosøy og Nesbø. For å få materialene fram til byggeplassen som var hele 100 meter over fjorden, måtte det etableres taubane like til sjøen, for det fantes ikke veier. Alle materialer, murstein og takstein, måtte trekkes opp med vinsj for hånd. Huset var ferdig bygget i 1909, men ble først malt fem år seinere, i 1914. Likevel står originalkledninger fortsatt på huset. Gardiner kom på plass først i 1919. Skur fantes ikke, så det var å stå oppetter leveggen når det var ruskevær.

Første læreren på skolen var Kristian Jordal. Skolen på Rødland var i drift helt fram til 1963 og siste læreren var Ola Jordal. For å spe på under krigen, hadde han en ku i det lille uthuset. Fóret til kuen slo og tørket han tvers over Austfjorden. Siden fraktet han det hjem med robåt og bar det på skuldrene opp til Krossbrekke. Det var gjerne små kår den gang, men vi hadde det veldig bra her på skolen, måtte Anders innrømme.

Bygdevandring, Historie, Strandanytt ,

Bygdevandring søndag 30. august

August 21st, 2009

Nesbøkaien – Gjelsvik – Rødland skulehus

 

Rødland skule 100 år

Frammøte på Nesbøkaien kl 13.00.
Avslutter ved Rødland skule med servering av gryterett.

Stranda Bygdalag si lokalhistoriske bygdevandring starter på Nesbøkaien der Svein Nesbø tek oss med attende i tida. Me går so til Gjelsvik og inn i Gjelsvikbotn der Sigurd Veland vil gje oss Gjelsvik si soge.
Vandringa vil ende opp på ”tumleplassen” til Rødland skulehus. Det er i år 100 år sidan huset blei reist og teke i bruk som skulehus. Me vil markere dette med nokre innslag.
Det vert høve til å vandre i tunet, og ein får lov å stige innom i huset om ein vil mimre om skuletia og dagar og tid som har svunne. Anders Veland vil mellom anna gje oss ein innføring i husbygginga, og me vil og syngje to – tre gode gamle skulesongar. Vel møtt.

Stranda Bygdalag

Bygdevandring, Stranda Bygdalag, Strandanytt ,

Bygdevandring på Toft, mai 2008

June 23rd, 2008

Bygdevandring på Toft

May 27th, 2008

Søndag 25. mai samlet bygdefolket seg på Toft for å bli bedre kjent med bygdens historie. Bygdelaget hadde invitert til bygdevandring og det ble rekordstort frammøte der hele 80 små og store møtte. Turen som ble ledet av Sveinung Toft og Kjell Nedreås, startet på Nipo på Søre Askeland og gikk like til Jotræ som lenge var det sørligste bruket på Toft.

Mye spennende fra svunne tider ble trukket fram. Sveinung Toft viste hvor det gamle klyngetunet hadde lagt og fortalte om den dramatiske hendelsen i 1738 da hele 35 hus inklusiv hovedhus, løer, uthus, smier og annet brant ned i løpet av en natt.

Det meste kjente fortidsminnet er kanskje det som ble oppdaget på Klypetunet av fallosen, en hellig hvit stein, trolig fra før folkevandringstiden. Steinen ligger nå på historisk museum i Bergen. Med et smil fortalte Sveinung at han gjerne ville ha fallossteinen tilbake til Stranda, men siden det nå går bra med det lokale folketallet, kunne vi ha den i reserve dersom skolen på Ostereidet skulle stå i fare.

Ingunn Skeie Buanes fortalte om den store samling med stein som kan være en gammel gravhaug. Midt i eget tun kunne hun peke på gropesteiner og gamle steinheller med inskripsjoner.
For de minste var nok kaninhuset mer interessant.

 

Ingvar Toft fortalte om hvordan ”Dei sø” bodde og levde på gården i tiden rundt 1930-1950.
Fortsatt er det mange hus og løer på Stranda som har nyttet materialer fra de gamle Mykingkirkene.
På Utlabøen åpnet Ole Andersen (Olemann) løen sin. Løen har gammelt reisverk fra rester etter Mykingkirkene og tømmeret er preget med riss og tegninger.

Da riksantikvaren for en tid tilbake var på besøk i løen, kunne han fortelle at treverket trolig sto på rot så tidlig som på 1100-tallet.

Kjell Nedreås fortalte blant annet om huset på “Treo”, Dalabruket og Petterhaugen som for mange har vært vendeplass for turer langs fylkesveien.

Jotræ (Paradis), den “løyndomsfulle” plassen på Stranda, som Sveinung kalte stedet, var virkelig et idyllisk og sjarmerende sted like ved sjøen. Her var fredfullt og ideelt for en 20 minutters pause og saftstasjon.

På Hagastykket litt lenger sør, fortalte Ingvar Fykse om sin bestefar som var ukependler med jobb i Bergen. Reisen til byen den gang var vesentlig lengre enn i dag. Først til fots til Ostereidet og så videre med båt. Arbeidsukene var lange og uten lørdagsfri. Gården hjemme ble drevet av bestemor.

 

 

Etter å ha vandret tilbake til Klype, serverte bygdalaget gratis betasuppe, hjemmelaget av damene bygdelagsstyret. Suppen kunne nytes enten ute i fineværet eller inne i uthuset til Sveinung, for de som ville ha det litt svalere.

Se filmklipp bygdevandringen.

Bygdevandring, Strandanytt

Bygdevandring på Askeland

June 4th, 2007

Søndag 10.juni møtte nær 70 personer til bygdevandring på Askeland. Bygdevandringen var den 5. i rekken og gikk denne gangen gamleveien fra Rød skule mot Askeland. På Balen fortalte Sigurd og Reidar Eknes om gartnerdrift og om forhistorien til bautasteinen. På Åne besøkte vi Edvard Askeland som viste oss inn i løen, som trolig er Strandas lengste, og fortalte om gården, om lange løpestrengene og gammelt gårdutstyr. Deretter bar det oppover lien til stedet hvor det gamle klyngetunet på Askeland hadde lagt.
På vei ned mot sjøen og Lundesteinen, besøkte vi både Einar Helland og Trygve Askeland. Einar Helland fortalte om den flotte stein-løen som det ikke finnes maken til på Stranda, og om tidligere eiere av gården og avsluttet med å vise sitt lille museum i kjelleren. Trygve Askeland tok oss med inn, både i snekkerbua, der han hadde laget både smått og stort i fint tre-arbeid, og på gårdsmuseet, der det hang mye gammelt gårds- og skogs-utstyr. Nede på lundesteinen fortalte Ingvald Nedreås om hvordan hans far en gang hadde drevet butikken der.
Kamilla og Agnes hadde laget to store gryter med betasuppe som i all hast ble spedd på med mer, fordi langt flere enn forventet hadde møtt fram til turen. Maten ble servert innendørs for det var for varmt å sitte ute i solen!
Og noen avsluttet med et deilig forfriskende bad på den flotte og innbydende stranden på Lundesteinen.

Bygdevandring, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Historisk bygdevandring på Veland

September 16th, 2006

Søndag 10. september var det igjen bygdevandring på Stranda. Over 30, små og store, samlet seg i veikrysset på Veland, for deretter å vandre oppover bakkene til Øvre Veland.
Kjentfolk denne gangen, var Anders Veland, Sigurd Veland og Knut Veland som alle fortalte mange gode historier om fe og folk som daglig hadde slitt i de bratte bakkene. Etter turen samlet alle seg på Stølen, hvor bygdelaget serverte gratis betasuppe med rundstykker laget av Agnes Olausson, Kamilla Ro og Elna Veland. Det var rikelig med mat og alle kunne forsyne seg, det de ville.

Bygdevandring, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Bygdevandring fra Veland til Rød

May 1st, 2006

Søndag 30 april var det bygdevandring fra Veland til Rød i fint og varmt vårvær. Over 40 personer med stort og smått, møtte fram på Veland kai der Jon Helgesen inviterte alle inn i rommene som i sin tid var bygdens store handelshus. Anders Veland og Ingvald Nedreås fortalte mange gode historier fra svunne tider fra gårdene Øvreås, Nedreåas og Rød. Framme ved den gamle skolen på Rød fikk bygdevandrerne høre mange gamle og gode skolehistorier. Deretter bar det tilbake til Strandatun hvor bygdelaget serverte gratis betasuppe til alle.

Bygdevandring, Stranda Bygdalag, Strandanytt