Archive

Archive for the ‘Søndagsskole’ Category

Stranda søndagsskule – Filadelfia

August 1st, 2006
  • Kvar sųndag kl.11.00 – 12.00 i Filadelfia
  • For alle barn fra 4 år og oppover
  • Mor og far er velkomen

Ledarar:
Inger Britt Holsen 56 35 71 21
Ruth-Inger Andersen 56 35 70 11

Søndagsskole