Archive

Archive for September, 2005

Bygdevandring Hosøy – Veland

September 24th, 2005

Søndag 24. september var det bygdevandring fra Hosøy til Veland. Etter en liten rundtur på Hosøy, gikk turen over Hosøybroen til Sjurneset. Anders Veland fortalte om dugnadsbygging av broen tidlig på 90-tallet og viste bilder fra dette dugnadsarbeidet.
I Sjurneset fortalte Johan Hosøy om utrolige og sanne fiskehistorier fra 50-tallet, der storfisk på flere hundre kilo ble tatt med bare handemakt.
Deretter gikk turen videre til Velandsnes hvor Kirsten Helgesen serverte forfriskninger mens Jon Helgesen fortalte om livet, både på kaien og i butikken til hans far Harald Helgesen. En gang var dette handelshuset det største på hele reiseruten til by’n.
Bygdevandringen ble avsluttet med gratis betasuppe på “Stølen” i garasjen til Kamilla og Lars Ro.

Bygdevandring, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Film fra bygdevandringen Hosøy -Veland

September 24th, 2005

Johan B. Hosøy forteller om fiske ved Sjurneset for 60 år siden.

Filmklippet er et utdrag av filmen som ble laget til Stranda Bygdalags 20 årsjubileum. Hele filmen viser mer fra denne bygdevandringen og inneholder klipp også fra andre bygdevandringer på Stranda. Filmen kan kjøpes av bydelaget for kr 120,-.

Bygdevandring, Film, Stranda Bygdalag

Fokus Fylkesvei – informasjonsskriv

September 1st, 2005

Kjære Stranding

Det er grunnlagt en Komité: FOKUS FYLKESVEI 394. I denne gruppen sitter Turid Hølleland,Torill Solli, Nina Øvreås, Sveinung Toft, Ingvald Nedreaas, Tommy Veland og Thorleif Rødland

Vi tar for oss veien fra Ostereidet og til Nesbø og vi vil jobbe med:

  • bedre salting til vinteren
  • veisikring
  • rassikring

Vi har også laget en beredskaps plan: Dersom skolebussen ikke kommer, vil et “team” ta seg av barna som ikke har foreldre hjemme. Barna vil da få tilbud om å få være på Strandatun. Andre barn er selvsagt velkommen!!

Teamet består av:

  • Turid Hølleland 56 35 05 05 Kontakt person med skole/team
  • Nina Øvreås 56 35 71 57
  • Randi Veland 56 35 70 03
  • Kamilla Ro 56 35 71 46
  • Torill Solli 56 35 70 68

Det vil være en befaring langs hele Strandavegen hvor en vil tegne inn farlige svinger, oversvømmelser, farlig vegetasjon, rekkverk som mangler og veistandard.
Vi håper på at bygdefolket vil støtte vårt arbeid og være positivt innstilt. Vi tror nok at bygda må ta et tak med vegetasjonen langs veien, men vi vil komme tilbake til dette. Det er viktig at vi utad viser interesse og at vi vil noe, og bryr oss!!

Dette innformasjonsbrevet blir lagt i alle postkassene fra Ostereidet til Nesbø og lagt ut på Internett: strandabygda.tk

Vi ønsker en tilbakemelding om hvor mange som har vært i kollisjon og nesten ulykker på veien. Dette for å dokumentere hvor farlig veien er. En trenger ikke å ha vært i kontakt med bilbergingsfirma. Dette kan du ringe til Nina 56 35 71 57 eller e-post: postnina@online.no Vi takker for hjelpen!!

Har en andre synspunkter, meninger og ideer om hvordan en skal jobbe så ta kontakt med en i gruppen. Denne jobben er ikke gjort over natten, men noe må gjøres. Vi kan ikke lenger sitte på gjerdet!!

Bygda må stå sammen til en felles innsats.

Fokus Fylkesvei, Strandanytt