Archive

Archive for October, 2005

Raspekakemiddag i Strandatun

October 31st, 2005

Søndag 30. oktober inviterte Stiftelsen for Strandatun til raspekakemiddag i Strandatun. Middagen ble laget på dugnad og Astrid Stall (bildet) var ansvarlig for de mer enn 600 raspekakene som måtte til for å mette over 100 strandinger som spiste middag på Strandatun. Med skikkelig godt tilbehør som salt fårekjøtt, pølser, kålrabistapp og gode poteter, var det trolig mange som spiste mer enn vanlig, den dagen.

Travelt for dugnadsgjengen på det nye kjøkkenet

Trivelig med middag i nyoppussete rom

Over 100 standinger spiste raspekaker til middag den dagen

Strandanytt

Fokus Fylkesvei 394

October 1st, 2005

Nylig er det blitt opprettet en komité som vil arbeide for økt sikkerhet på Strandavegen. Gruppen er selvoppnevnt og består av Turid Hølleland, Torill Solli, Nina Øvreås, Sveinung Toft, Ingvald Nedreaas, Tommy Veland og Thorleif Rødland. Arbeidet vil i hovedsak være rettet mot:

  • bedre salting om vinteren
  • sikring av veien
  • rassikring

Fokus Fylkesvei, Strandanytt