Archive

Archive for April, 2006

Påskebasaren i Strandatun 2006

April 12th, 2006

Rekordstor oppslutning om påskebasaren på Strandatun i år! To klasserom og halve gymsalen måtte taes i bruk for å romme alle som møtte fram til rømmegrøten i forkant av basaren. Og enda trangere ble det da rundt 200 personer, med stort og smått, skulle finne plass i gymsalen under loddtrekningen. Det ble litt kamp om de 1200 årene, for mange ville ha mellom 10 og 20 årer hver. Flere hadde tatt med fine gevinster og med 90 gevinster i hver omgang, ble det mange heldige vinnere. Årets rømmegrøt ble laget på stedet av Karin Rød og tradisjonen tro ledet Margaret Rød loddtrekning. For bygdelagstyret ble det en sein kveld før kjøkkenet var ryddet, gulvene vasket og 90 lånte bedehusstoler var levert tilbake.

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Ostereidet kirke: Fredagskafé

April 1st, 2006

“After Eighth”

Kvar fredag frå kl 20.00.- 23.00 i Ostereidet kirke, kirkekjelleren
Kiosk, biljard, airhockey, andakt, sang, m.m. .

Aldersgruppe frå og med 8.klasse

Ostereidet kirke