Archive

Archive for August, 2006

Stranda søndagsskule – Filadelfia

August 1st, 2006
  • Kvar sųndag kl.11.00 – 12.00 i Filadelfia
  • For alle barn fra 4 år og oppover
  • Mor og far er velkomen

Ledarar:
Inger Britt Holsen 56 35 71 21
Ruth-Inger Andersen 56 35 70 11

Søndagsskole

Stranda Ving

August 1st, 2006

Stranda Ving i Bethania er for dei som går i 2.-7. klasse. Torsdag kl. 17.30 – 19.00, har me har forskjellige aktiviteter; videokveld, trearbeid, spelekveld m.m. Kvar kveld syng me og høyrer meir om Jesus.

Bethania

Ostereidet kirke: Barnekor

August 1st, 2006

Kvar onsdagar kl 17:30 i Ostereidet kirke.
For alle barn frå 1. – 7. klasse.

Ostereidet kirke