Archive

Archive for September, 2006

Historisk bygdevandring på Veland

September 16th, 2006

Søndag 10. september var det igjen bygdevandring på Stranda. Over 30, små og store, samlet seg i veikrysset på Veland, for deretter å vandre oppover bakkene til Øvre Veland.
Kjentfolk denne gangen, var Anders Veland, Sigurd Veland og Knut Veland som alle fortalte mange gode historier om fe og folk som daglig hadde slitt i de bratte bakkene. Etter turen samlet alle seg på Stølen, hvor bygdelaget serverte gratis betasuppe med rundstykker laget av Agnes Olausson, Kamilla Ro og Elna Veland. Det var rikelig med mat og alle kunne forsyne seg, det de ville.

Bygdevandring, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Bethania

September 1st, 2006

Styret for Bedehuset
Ole Andersen 56 35 70 11
Hans Ove Rød 56 35 70 93
Bjarte Hindenes 56 35 35 14
STRANDA MISJONSLAG
Leder: Ingunn Skeie Buanes 56 35 22 02
Paul Eknes 56 35 71 14

STRANDA VING
Ruth-Inger Andersen 56 35 70 11
Laila Hindenes 56 35 35 14

Bethania