Archive

Archive for October, 2006

Skolebussordningen

October 19th, 2006

Sikkerheten på skolebussen kan bli bedre. Et flertall på Stortinget vil innføre et forbud mot å transportere skoleelever stående i skolebuss.
Les mer på Aftenposten.no

Fokus Fylkesvei, Strandanytt