Archive

Archive for March, 2007

Stranda Bygdalag Årsmelding 2006

March 13th, 2007

Styret har i 2006 bestått av:

  • Leder: Thorleif Rødland
  • Nestleder: Stein Veland (for Petter Sand)
  • Kasserer: Kamilla Ro
  • Sekretær: Kjell Harald Nedreås
  • Styremedlem: Elna Louise Veland
  • Vararepresentant: Oddvar Øvreås
  • Vararepresentant: Agnes Olaussen

Styret har hatt 8 styremøter og i tillegg noen forberedelsesmøter til arrangementer. Petter Sand har ikke kunnet delta i år, og Stein Veland har erstattet hans plass som nestleder. Alle i styret, inklusiv vararepresentanter og kasserer, har deltatt på styremøter og arbeid i forbindelse med arrangementer.

En vesentlig del av styrets arbeid har vært knyttet til bygdelagets tradisjonelle arrangement som påskebasar, Jonsok, korgfest, Strandamarsjen, fakkeltog og nyere aktiviteter som bygdevandringer og volleyballtrim. Dette året har vi i tillegg arrangert fest i anledning bygdelagets 20-årsjubileum og vi har startet en ny trimgruppe for unge.

Påskebasaren
Som tidligere, serverte vi også denne gangen rømmegrøt og pølser. Rekordstort frammøte, omkring 200, resulterte i stort overskudd.

Jonsok
Tradisjonen tro laget vi stort palle-bål på Nesbøkaien. Vi grillet på fellesgrill og for barn hadde vi fiskekonkurranse med nye hjemmelagete fiskestenger. Det var godt frammøte.

Bygdevandringer
Bygdevandringen i fjor vår, gikk fra Veland kai til Rød skule. Deretter serverte bygdelaget betasuppe utendørs på Strandatun. I høst gikk vi fra Veland veikryss til Øvre Veland og med servering av betasuppe på Stølen, i Kamillas garasje, etter turen.

Strandamarsjen
Omkring 20 deltok på Strandamarsjen, og det var bedre frammøte enn på lenge. Om det var bussen som kjørte gratis fra Strandatun til Høgdane eller om det var finværet som var årsaken, vet vi egentlig ikke.

Jubileumsfesten
Terje Skei ledet jubileumsfesten i november, hvor det kom over 100 deltakere. Bygdelaget serverte hjortegryte, ”gamlekort” sang og flere unge i bygden bidro med underholdning. Jubileumsfilmen som vi hadde laget til anledningen, viste mange klipp fra bygdelagets historie. Arrangementet var alkoholfritt og det har trolig vært årsaken til brei oppslutning. I etterkant har vi fått mange svært gode tilbakemeldinger, både for innhold og at arrangementet var alkoholfritt.

Korgfest
På grunn av jubileumsfesten, utsatte vi korgfesten til februar i år. Over 50 deltok på festen og det var en økning på nær 40% fra året før. Stemningen var god og vårt lokale orkester Rex spilte til dans til langt utover natten (kl 2:20). Bygdelaget serverte kaffe og hjemmelagete kaker.

Julemesse
Julemessen i år ble avlyst fordi få utstillere hadde meldt interesse. Årsakene kan ha vært flere, men vi tror hovedårsaken var kollisjoner med andre julemesser.

Trimgruppe
Som året før, har vi også siste året drevet volleyball-trim. Hver onsdag samles 8-12 mosjonister i Strandatun til en time med volleyball. I år utvidet vi med en gruppe for unge med litt varierende aktiviteter: volleyball, innebandy og bordtennis

Fakkeltog
Tradisjonen tro plasserte vi juletre med lys på Rød, Veland og på Strandatun. Tross dårlig vær med sterk vind og tunge haggelbyger under fakkeltoget, ble det stort frammøte. Selv om vinden blåste ut mange av faklene, kunne den ikke konkurrere med Strandablæsten som underholdt med fin stemningsfull julemusikk.
Heldigvis hadde vi i år planlagt å være innendørs på Strandatun. Og nytt av året var julekafé, med salg av både mat og drikke. Og for de minste viste vi tegnefilmer på lerret.

Swingkurs
I forkant av korgfesten arrangerte vi swingkurs over to dager og med proff instruktør fra Os Swingklubb. 18 personer deltok og uken etter kurset var det repetisjonskveld for de ivrigste.

Søknad om kulturmidler
Hvert år søker vi kommunen om kulturmidler, og som tidligere, fikk vi også i år 500 kroner i støtte.

Internett breiband
Etter mange signaler om ønske om breibåd på Stranda, tok vi kontakt, både med Telenor, Tele2, BKK og NettStar. Kun NettStar kunne vise til konkret planer innen overskuelig tid. Vi inviterte derfor til bygdemøte i april i fjor, der Nettstar la fram mulighetene for Internettoppkobling via trådløs link over fjorden. Etter planen skulle alt ha vært klart tidlig høsten 2006, men på grunn av Telenor-streik, monteringsfeil og feilføringer i søknader og tilbud, har breibånndet måtte vente. Siste melding fra Nettstar er at alt skal være klart til oppkobling fra 15.mars.

Leie av Strandatun
Bygdelaget har også i år leiet Strandatun for kr 20 000. Da har vi kunnet benytte huset fritt til alle arrangement og all aktivitet.

Internettside
Bygdelaget har også i år lagt ut ny info om bygdelaget og litt nytt fra Stranda på Internett, men adressen er endret til: http://ostereidet.no/stranda

Dugnadshjelp
Vi har hatt god hjelp til flere av årets arrangement: Busskjøring i tilknytning til Strandamarsjen, planlegging av jubileum, og kjøkkenhjelp og vaskehjelp ved arrangement.

Støtte
I løpet av 2007 har vi støttet til Strandablæsten med notekjøp, Arbeidsgruppen for Fokus Fylkesvei 394 med løpende utgifter og badeplassen på Veland med rimelig gressklipper.

Annet
Andre saker behandlet på styremøter er: Parkbenker, badeplasser, veteranbusstur, bærbart høyttalerutstyr, oppussing av gymsal på Strandatun, styrehonorar og medlemskontingent.

Slik styret ser det, er det sosiale arbeidet i bygden, både gjennom bygdelaget, Stiftelsen og andre organisasjoner, i godt gjenge. Vi håper å kunne fortsette det gode forholdet vi har hatt til Stiftelsen. Store arrangement kan slite på få styremedlemmer og skal Bygdelaget kunne lykkes i sitt videre arbeid, trenger vi flere aktive medlemmer.

Stranda 11.mars 2007
Thorleif Rødland

Stranda Bygdalag

Styret i Stranda Bygdalag 2007

March 12th, 2007

Leder:
Thorleif Rødland – Tlf: 56 35 42 70 Mob: 450 81 317

Nestleder:
Oddvar Øvreås – Tlf: 56 35 71 57 Mob: 995 09 2 16

Kasserer:
Kamilla Ro – Tlf: 56 35 71 46 Mob: 957 28 466

Sekretær:
Helga Bjørge – Mob: 907 28 551

Styremedlem:
Kjell Harald Nedreås – Tlf: 56 35 70 45 Mob: 995 38 549

Styremedlem:
Natalya Guslyakova – Tlf: 56 35 15 65

Varamedlem:
Stein Veland – Tlf: 56 35 13 84 Mob: 975 85 032

Varamedlem:
Agnes Olaussen – Tlf: 56 35 70 92 Mob: 99 39 48 18

Stranda Bygdalag

Stranda Filmklubb – program våren 2007

March 12th, 2007

10. april: ”Bryllupet”, av Pavel Lounguine
24. april: ”Dårekisten”, av Andrei Konchalovsky
8. mai: ”Ondt blod i Vesten”, av Sergio Leone

Stranda filmklubb ble stiftet den 25. januar 2007 og er medlem ov Norsk Filmklubbforbund. Alle som vil se filmvisningene må være medlemmer (ellers blir framsyningen ulovlig) og være over 18 år. For vårsemesteret 2007 er medlemsavgiften kr 80. Billettprisen er kr 40 per film. (Samme priser som for Bergen Filmkubb). Filmklubben låner lokaler hos Audun og Turid Hølleland. Lokalet har kinostoler og godt bilde- og lysanlegg. Generelt blir visningene annenhver tirsdag kl 20:30. De som vil se filmen må gi melding på stranda.filmklubb@gmail.com eller på telefon 56350505/48189500 for å få plass. Hvis flere enn ni melder seg på blir det ny visning tirsdagen deretter!

Stranda Filmklubb

Offisiell åpning av Stranda Filmklubb

March 11th, 2007

Foto: Avisen Nordhordland

Stranda har fått egen kinosal på Hølleland hos Turid og Audun Hølleland. I den lille kinosalen, med gamle kinostoler fra Colosseum kino i Oslo, blir det filmframvisning hver 14 dag. Filmspekteret vil være bredt og spenne fra cowboy-filmer til dokumentarer, fra komedier til tragedier, romantiske så vell som ’kunst-filmer.
Torsdag 8. mars, var det offisiell åpning av filmklubben på Strandatun, der regissør Øivind Sandberg viste egne filmer. Les mer om åpningen av filmklubben på web-sidene til avisen
Nordhordland.

Stranda Filmklubb, Strandanytt

Stranda Filklubb (2007)

March 11th, 2007

Stranda filmklubb

Leder:
Audun Hølleland, t. 56350505 mob. 900 66 051
Hølleland
5993 Ostereidet

E-post: stranda.filmklubb@gmail.com

Skriver: Sveinung Tofte, t. 56357033
Informasjon: Randi Veland og Tommy Veland
Kasserer: Turid Hølleland, t. 56350505, mob. 481 89 500

Stranda Filmklubb