Archive

Archive for September, 2007

Aksjon for å beholde barnehage på Ostereidet

September 8th, 2007

På initiativ fra Turid Hølleland, har folket på Stranda engasjert seg i debatten om videre barnehagedrift på Ostereidet. Etter at en del ildsjeler brukte en uke på innsamling av underskrifter, kunne bygdelaget overlevere 162 underskrevne opprop, pent innpakket i cellofanpapir med gavekort, til ordfører Tove Brandvik. Hovedbudskapet til ordfører var at bygdefolket på Stranda er opptatt av :

  • et godt bomiljø – nærhet til skole butikk og barnehage.
  • et stabilt nærmiljø – beholde og fortsette oppbyggingen av Ostereidet som et av tre kommunesentra i Lindås kommune.
  • å gi våre barn eierforhold til vårt nærmeste senter gjennom hele oppveksten med barnehage, skole og fritidsaktiviteter på ett og samme sted.

Det ble et positivt møte med ordføreren som kunne love at barnehageprosjeketet på Ostereidet står sterkt i kommunale planer. Journalist fra avisen Nordhodland var til stede og referat fra møtet ble slått opp på både første, andre og tredje side i avisen Nordhordland. Bildet øverst er sakset fra denne avisen.

Stranda Bygdalag