Archive

Archive for November, 2007

Sikkerheten på skoleskyssen må bedres!

November 27th, 2007

Barneombudet krever fornyet innsats for sikker skoleskyss. Stortinget vedtok høst 2006 at barn skulle sikres forsvarlig skoleskyss. Til tross for dette reiser tusenvis av barn, inklusiv våre barn på Stranda, fremdeles uten garanti for sitteplass på skolebussen, og uten sikkerhetsbelter. Les mer informasjon fra barneombudet om sikkerheten på skoleskyssen her.

Fokus Fylkesvei, Strandanytt