Archive

Archive for January, 2008

Barneombudet til Stortinget om skolebuss

January 30th, 2008

Barneombudet møtte 30. januar 2008 transport-og kommunikasjonskommiteen på Stortinget for å diskutere sikkerhet på skolebuss.
Høsten 2006 vedtok Stortinget å bedre sikkerheten ombord på skolebussene, men ingenting har skjedd. Flere stortingsrepresentater har derfor nå for tredje gang fremmet et privat lovforslag om å forby ståplasser på skolebussen.

Les mer.

Fokus Fylkesvei, Mediestoff

Juletrefest i Strandatun

January 6th, 2008

Det var god oppslutning om årets julefest i Strandatun der godt over 80, små og store, møtte fram. Midtre del av Stranda hadde ansvaret for juletrefesten som ble ledet av Richard Solli.

Marta og Cecilie åpnet med å lese jule-evangeliet.

Søndagsskolen, ledet av Ruth-Inger og Inger Britt, sang mange fine jule- og barnesanger. Og alle vi andre måtte synge med og ta del i bevegelsene på flere av sangene.

Maten, pølser og rundstykker i tillegg til de obligatoriske skivene med egg og sild, ble servert i de tidligere klasserommene. Kaffe til de voksne og brus til barn.

Tilbake i storsalen var det leker, ballongkonkurranse og stol-leken, for barna. Og selvfølgelig juletregang. Mange ville gå rundt juletreet, så to ringer ble nesten i minste laget. Nissen dukket opp som vanlig, og han hadde tatt med en stor sekk full av snopeposer til alle barn.

Julefesten ble avsluttet av Johanne og Tonje som sang ”Jeg så mamma kysse nissen, jeg”.

Strandanytt

Bethania – Program Våren 2008

January 2nd, 2008

JANUAR
Tor 17. kl. 19.30 Helge Keilegavlen
Tor 24. kl. 19.30 Småmøte
Tor 31. kl. 19.30 Småmøte

FEBRUAR
Søn 3. kl. 11.00 Fredtun Eknes, Nils Bognøy
Tor 7. kl. 19.30 Helge Keilegavlen, Årsmøte etter møtet.
Tor 14. kl. 19.30 Småmøte
Tor 21. kl. 19.30 Israelsmisjonen
Søn 24. kl. 17.00 Gladsang i kyrkja. TE DEUM.
Fre 29. kl. 19.30 Audun Hjellvik

MARS
Lør 1. kl. 19.00 Audun Hjellvik
Søn 2. kl. 11.00 Fredtun Eknes
Søn 2. kl. 16.00 Sønagssamling Audun Hjellvik
Fre 7. kl. 19.?? Kvinnenes int.bønnedag
Søn 9. kl. ??.?? NMS regionmøte.Kvinge
Søn 9. kl. ??.?? NLM Nordhordland
Man 10. kl. 19.00 Kvinneforreningstreff Reidun Skurtveit
Tor 13. kl. 19.30 Småmøte
Tor 20 kl. 11.00 Nattverdmøte
Søn 30 kl. 16.00 Søndagssamling NMS Grethe Lunde

APRIL
Tir 1. kl.19.?? Kvinneforeningstreff i Knarvik
Søn 6. kl.11.00 Fredtun Eknes Bjarne Kvam
Tor 10.kl.19.30 Helge Keilegavlen
Tor 17 kl.19.30 Småmøte
Søn 20 kl.17.00 Gladsang i kyrkja. TE DEUM
Tor 24 kl.19.30 Christian Skoge
Søn 27 kl.16.00 Søndagssamling, Christian Skoge

MAI
Tor 1 kl.1?.?? Venestemne Eknes
Fre 2 kl.19.30 Ola Sjømæling
Lør 3 kl.19.00 Ola Sjømæling
Søn 4 kl.11.00 Ola Sjømæling
Tor 8 kl.19.30 Småmøte
Søn 11 kl.11.00 Pinsestemne Romarheim
Tor 22 kl.19.30 Småmøte
Tor 29 kl.19.30 Audun Hjellvik

JUNI
Tor 5 kl 16.00. Ostertunet
Lør 7 kl. 10.00. Årsmøtet NHI
Søn 8 kl. 11.00. Årsmøte NHI
Tor 12 kl.19.30. Småmøte

Ta med bibel på samlingane. Det er lettare å få med seg bibelteksten når ein ser kva som står og kva for samanheng den står i. På bedehuset kan me læra oss å bruka bibelen slik at me vert kjend i den. Bedehuset er vårt treningsrom, her kan me verta utrusta til vidare teneste i møte med dei me omgåst med til daglig.
Det er i bibelen me finn Guds vilje. Her finn me ord til trøyst og oppmuntring, her finn me Guds løfter til oss.
Gud har kalla oss til å væra eit lem på Hans lekam, kalla oss inn i ein samanheng der kvar og ein er viktig, ein samanheng der vi skal få tene og bli betjent av dei andre lemmene. Guds ord seier at me skal oppmuntra kvarandre. Kanskje DU kan vera til oppmuntring i felleskapet i Bethania?
Be for samlingane, be om at me må få eit møte med Gud, at Han må væra imellom oss. Be om at me kan få komma og væra stille, lyttande og mottakelige for Hans påverking.

Bethania, Mediestoff

Godt Nyttår!

January 1st, 2008
Foto: Frede Hatlen
Fyrverkeri på Hosøy nyttårsaften 07/08
Stranda Bygdalag ønsker alle lesere av våre nettsider, god lesing og riktig godt nyttår!
Sett fra Bygdelagets side har året som gikk, vært bra. Det har vært god oppslutning på alle våre arrangement og vi håper at det blir minst like god oppslutning neste år. Dersom vi fortsatt skal ha en levende bygd, må vi ha felles møteplasser der vi kan treffes for å holde kontakt og vennskap ved like. Om du ikke selv alltid føler behov for å delta på sammenkomster, kan du være sikker på at andre vil være glad for å se deg.
Vi kan se tilbake på et år med økende antall lesere av våre nettsider og i desember var det nær 1000 sideoppslag.
Nettsidene våre kan nok bli bedre og ha mer innhold. Vi håper derfor at alle som har stoff som andre kan ha interesse av, vil ta kontakt eller sende noen linjer om det som skjer eller skal skje, stort eller lite, enten det er her på Stranda eller har allmenn interesse.
Godt år!

Stranda Bygdalag

Stranda Bygdalag, Strandanytt