Archive

Archive for March, 2008

Styret i Stiftelsen for Strandatun 2008

March 27th, 2008

Styret valgt for 2008:
Grete Almås – leder
Elin Eide Nedreås – skriver
Margaret Rød -kasserer
Jan Kvammen – styremedlem
Signe Frønningen – styremedlem
Erik Veland – styremedlem
Haldor Rød – varamedlem
Bent Færø – varamedlem

Strandatun

Gamle ski på Nesbø og Veland

March 21st, 2008

Påske og ski hører sammen og gjerne akkurat nå i påsken finner mange fram skiene, om det bare ligger snø og solen titter fram.
Selv om Stranda tilhører kystlandskapet og må regnes for snøfattig, så har de gamle skitradisjonene stått sterkt.
Ostereidet barneskule gjennomførte for 10 år siden (i 1998) en undersøkelse av gamle ski der elevene intervjuet eldre personer i bygden. På Nesbø ble det registrert ski som var hjemmelaget i 1944 av rogn, hugget på egen gård. Videre kan vi lese at skiene ble mest brukt av gutter og lite av jenter og voksne. Skismurningen var tjære, stearin og grammofonplater!

Les mer om skiene som ble registret på Nesbø og på Veland.

Historie, Strandanytt

Bokbåten kjem til Veland 8.april 2008

March 20th, 2008

Bokbåten Epos kjem til Veland tysdag 8.april 17:30-19:00

Program 17:30
Sjå opp for monstre! med Reidar Kjelsen
Programmet høver for alle og er eit møte med forfattar og illustratør Reidar Kjelsen. Ein forfattar som ikkje eig hemningar. Han jobbar for å øydelegge ryktet til høner og påstår at damer er det slemmaste som fins i verda. Han har forfatta bøker om merkelege monstre og livredde dyr.
Reidar er nok elles mest kjend som illustratør for “Otto Monster” bøkene til Jon Ewo. Totalt har han gjennomillustrert over 30 bøker/ hefter, der åtte av dei er sjølvskrivne. Det er klart for leikne innspel og sprelsk strek som har utfordra både store og små.
Les mer om Bokbåten.

Strandanytt

Påskebasaren 2008

March 19th, 2008

Kombinasjonen påske, basar og rømmegrøt er tradisjon onsdag i påskeuken, på Stranda. Da møtes bygdefolket og tilreisende til hjemmelaget rømmegrøt og basar med gode velbrukte treårer og trekking av basarbøker.
Basaren viser seg å bli stadig mer populær. Selv om det i år var dekket både oppe i matsalene og i underetasjene og på flere bord enn noen gang tidligere, måtte reservebord lånt fra bedehuset i all hast settes opp. Karin Rød som i mange år har hatt ansvar for rømmegrøten hadde tross stort frammøte, heldigvis laget rikelig med grøt.

Under selve basaren i den tidligere gymsalen på skolen, kom det flere mennesker. Salen rommer omkring 200 mennesker, men i år ble den i minste laget og gangen måtte taes i bruk.
Gevinstbordene som Agnes, nå i mange år, har tatt seg av, var fylt med alt fra påskegodt til praktiske ting, pynt og leker. Noe var gitt av lokale forretninger og noe kjøpt inn av Bygdelaget. I tillegg var det mange som møtte fram til basaren med flotte, både hjemmelagete og kjøpte gevinster.
Tradisjonen tro ledet Margaret Rød trekkingen av de to omgangene med årer. Med rekordframmøte var det naturlig at det ble i knappeste laget med lodd og litt fordeling av årene måtte til.

Basaren ble avsluttet med trekking av forhåndssolgte basarbøker. Det gode gamle trekkapparatet, lånt av bedehuset, kom til heder og avgjorde de rettmessige eierne til gevinstene. Trekningslisten finner du under.

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Trekningsliste – påskebasaren 2008

March 19th, 2008

Basarbøker

 1. Midtukecruise,Fjordline – Malene og Eirin Sagstad
 2. Batteridrevet drill – Gerd og Kåre Frekhaug
 3. Ab. Nordhordland Avis 6 mndr. – John Frekhaug
 4. Vannkoker – Fam. Roald Heimvik
 5. Middag for 2, Stordalen Fjellstove – Kari Langklopp Veland
 6. Dobbelt vaffeljern – Brita Nedreås
 7. Ab. Strilen 3 mndr. – Gerd Frekhaug
 8. Maleri – Rigmor og Norvald Sagstad
 9. Duk – Harry Andvik
 10. Porselensdukke – Leon Aleksander Veland
 11. Disney Eventyrbok – Sigve Hølleland
 12. Lastebil – Fam. Lars Ro
 13. Dukke – Rigmor og Norvald Sagstad
 14. Vase – Amund Veland Isdal
 15. Boken “Minne frå Hosøy” – Svein Nesbø

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Ny barnehage på Ostereidet

March 14th, 2008

Politikerne i Lindås sa torsdag enstemmig ja til bygging av ny privat barnehage på Ostereidet. Sveinung Toft fra Stranda har vært en ildsjel i barnehagesaken. Han har hevdet at Ostereidet krets trenger ny barnehage og at en barnehage vil bidra til å videreutvikle Ostereidet som et av sentra i kommunen.
En av grunneierne på det sentrale området i bygden mellom skolen og kirken, er villig til å avstå tomt. Området er ideelt for barnehage fordi lekeområdet er romslig, det har gode lysforhold og er enkelt å tilrettelegge for parkering.
Barnehageplasseringen har skapt debatt og flere bygdelag har engasjert seg i barnehagespørsmålet.

Eksterne lenker:
Om barnehagen på Ostereidet i Strilen.
Utkast til barnehageplan for Lindås kommune 2008 – 2012.

Strandanytt

Årsmøte i Stiftelsen for Strandatun

March 8th, 2008


Stiftelsen for Strandatun holder årsmøte torsdag 27. mars kl. 19:30 i Strandatun.
Styret

Strandatun

Årsmøteprotokoll for Stranda Bygdalag 2008

March 5th, 2008

Dato: 4. mars 2008
Sted: Strandatun
Frammøte: 13 personer, 6 fra styret i bygdelaget og 7 utenfor styret.

Thorleif ønsket velkommen og innledet med å vise nettside fra Nordhordlandsportalen som viste at Stranda Bygdalag var mest ”populær” (besøkt flest ganger) av alle 21 lagene i Nordhordland som er registrert på denne portalen.

Oddvar ble valgt til ordstyrer.
Nina Øvreås og Erik Nilsen ble valgt til å undertegne årsmøteprotokollen.

Sak 1 Årsmelding
Thorleif presenterte årsmeldingen

Kommentarer til årsmeldingen

 • Plakater om arrangement blir ikke alltid lest og er ofte vanskelig å oppdage.
  Mange kreative løsninger:
  Sende meldinger på SMS og e-post. Alle som ønsker å motta meldinger, må føres på lister.
  Lapp i postkassene
 • Volleyballtrimmen:
  Noen utelukkes på grunn av tøft spill. Vi må skjerpe reglene.
 • Gangstier:
  Vi må søke om midler alle steder hvor det er mulig og undersøke hvor andre har fått midler.
  Spørsmål om hvorvidt gangstiene ville bli brukt
  Hvem skal brøyte gangstiene?
  Gangstiene bør ha bredd på 2,5 meter slik at de kan brukes til traktor.
 • Barnehage på Ostereidet:
  Fortsatt ulike meninger om plassering blant de polistiske partiene. FRP støtter Ostereidet, AP støtter Eikangervåg. Det er avsatt tomt på Ostereidet.
 • Bygdelagets nettsider:
  Veldig bra og godt oppdatert

Sak 2 Regnskap for 2007

Regnskap ble gjennomgått
Godkjent av årsmøtet.

Sak 3 Budsjett for 2008
Styret presenterte budsjettet for 2008

 • Forsetter med samme aktiviteter som i 2007
 • Overskudd 2007 brukes så langt det rekker:
  Innkjøp av bord og stoler til Strandatun for å lette arbeidet ved tilstelninger
  Gjøre Strandatun koseligere med f. eks. peisovn og sofa
  Oppruste uteområdet på Strandatun med lekeapparater

Andre forslag

 • Ballbinge
  Søke midler av Mohn, f. eks.
  Vil kunne samle barn og unge
  Med eventuell ballbinge på skoleplassen, vil plassen bli vanskelig å bruke til andre arrangement, som f. eks. 17.mai-feiring.
  Høgdane kan være en mulig plassering, men er langt borte for mange.
  Bør vurdere alternativer til ballbinge, kanskje tennisbane eller sykkelbane
 • Veilys
  Arbeidet med veilys for noen år tilbake stoppet opp på grunn av kostbar leieavtale. Bygden måtte selv betale for drift.
  Tommy Veland undersøker om det nå er nye regler for veilys.
  Har kommunen ansvar for veilys ved buss- skur som brukes av skolebarn?
 • Strandatun
  Ny kledning
  Nytt gulv eller boning av gulv i tidligere gymsal
  Styret mener at bygdelaget kan bruke egne midler til innkjøp av inventar, utstyr og mindre oppussinger innendørs. Husleien som bygdelaget betaler bør være lagets bidrag til annet vedlikehold.

Budsjettet slik det ble lagt fram av styret, ble godkjent.

Sak 4 Vedtektsendringer:

Styret foreslo å endre § 4 i vedtektene til:

 • § 4 ,Kontingent
  Årskontingent for medlemmer er maksimalt kr 150 per person inklusiv heimebuande barn under 18 år.

Kommentarer

 • Noen ville øke kontingenten til 150 kroner, andre 120 kroner per år.
 • Forslag om å ha egen lavere kontingent for støttemedlemmer
 • Må være forsiktig med å øke kontingenten fordi vi kan miste medlemmer.

Stemte over forslaget:

 • Endrer vedtektene § 4 slik det er foreslått og lar styret avgjøre årskontingenten etter dette.

Forslaget ble vedtatt enstemmig

Styret foreslo å endre antall styremedlemmer fra 5 til 6 og endre teksten i § 6b til:

 • § 6 Årsmøtesaker: b. Val av styre:… Styret skal ha 6 medlemmer. …..slik at det blir 3 styremedlemmer på valg hvert år.

Forslaget ble vedtatt

Sak 5 Valg

 • Valg av 3 styremedlemmer for 2 år:
  Fem kandidater.
  Disse ble valgt: Marit Toft, Mathilde Fykse og Stein Inge Andås
 • Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:
  Tre kandidater
  Disse ble valgt: Oddvar Øvreås, Sveinung Toft
 • Valg av kasserer
  Kamilla Ro ble enstemmig valgt
 • Valg av revisor
  Bente Merete Færø ble enstemmig valgt

Styremedlemmer i 2008:

 • Thorleif Rødland 1 år
 • Helga Bjørge 1 år
 • Natalya Guslyakova 1 år
 • Stein Inge Andås 2 år
 • Mathilde Fykse 2 år
 • Marit Toft 2 år

Sak 6 Eventuelt

 • Gangstier
  Mer diskusjon rundt etablering av gangstiene
  Thorleif viste planer og kart for 7 mulige gangstier fra Hosøyvegen og til Toft
 • Dugnadsgjeng
  Flere var positiv til etablering av dugnadsgjeng og ville gjerne bli satt på listen.

Siren Rødland, referent

Nina Øvreås – Erik Nilsen

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Stranda Bygdalag: Regnskap og Budsjett 2007/08

March 5th, 2008
Klikk på regnskapet for å se det i større format.

Stranda Bygdalag

Nytt styre i Stranda Bygdalag (2008)

March 4th, 2008

Styremedlemmer
Thorleif Rødland – Tlf: 56 35 42 70 Mob: 450 81 317
Helga Bjørge – Mob: 907 28 551
Natalya Guslyakova – Tlf: 56 35 15 65 Mob.: 900 39 493
Stein Inge Andås – Mob: 959 43 905
Mathilde Fykse – Tlf.: 56 35 71 00 Mob.: 470 17 786
Marit Toft – Tlf.: 56 35 09 79 Mob.: 482 54 002

Kasserer
Kamilla Ro – Tlf: 56 35 71 46 Mob: 957 28 466

Varamedlemmer
Oddvar Øvreås – Tlf: 56 35 71 57 Mob: 995 09 216
Sveinung Toft – Tlf: 56 35 70 33 Mob: 900 57 471

Stranda Bygdalag