Archive

Archive for April, 2008

Filmfestival på Stranda 26. – 27. april 2008

April 26th, 2008

Stranda filmklubb inviterer denne helgen, lørdag 26. april og søndag 27.april, til filmfestival her på Stranda. Filmklubben vil gi filmglade barn og voksne mulighet til å se bra filmer. Lokalet er som vanlig hos Turid og Audun Hølleland.
Alle er velkommen, men du må være medlem av Stranda filmklubb. Ellers blir visningene ulovlige. Medlemsavgiften er 30 kroner og bilettprisen er 20 kroner per film. På grunn av begrenset med plass, er det nødvendig med påmelding for å være sikret billett.
Ring 56 35 05 05 eller send SMS til 48 18 95 00.
Program:

Stranda Filmklubb, Strandanytt

Helikoptertur over Stranda

April 26th, 2008

Har du lurt på hvordan Stranda ser ut fra luften? Da Giert-René Toft fra Kleppestø, sist sommer fløy med helikopter lavt over Stranda, tok han fotograf med seg. I fint sommervær fløy de fra Ostereidet, utover langs Stranda og til Austfjorden, før de returnerte. Turen resulterte i mange spennende bilder av bygdene på Stranda fra uvante vinkler.

Giert-René har familie-røtter på Toft. Han har hatt helikoptersertifikat i flere år, selv om han bare er 27 år.

Se de luftige bildene som ble tatt på helikopterturen.

 

Bilder, Strandanytt

Stranda Bygdalag populær på Nordhordlandsportalen

April 21st, 2008

Stranda Bygdalag er populær på Nordhordlandsportalen, en informasjonskanal på Internett for hele regionen. Nettstedet er under oppbygging, men har alt mye å tilby. I infokatalogen finner du alt fra aviser, banker og butikker til reiseliv og viktige tjenester. Du kan få ditt eget gratis fotoalbum på nettet og om du har noe å selge kan du annonsere, det også gratis.
Av alle de 24 lag og organisasjoner i hele Nordhordland som er registrert på Nordhordlandsportalen, er Stranda Bygdalag det laget som per dags dato, er mest vist. Ta en tur på Nordhordlandsportalen.

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Piggsvinsesongen er startet

April 16th, 2008

Piggsvinskiltet som nylig er satt opp ved veikrysset på Veland, minner oss om at piggsvinsesongen er startet etter vinteren. Piggene beskytter nok mot de fleste fiender, men de hjelper ikke stort mot biler. Flere steder inklusiv Stranda, settes det opp piggsvinskilt. Kanskje skiltet i tillegg kan minne oss om at vi må redusere farten også av hensyn til våre barn som bruker veien som lekeplass. For det underlige er at skilt som varsler om piggsvin er lov, mens skilt som minner om at barn leker, egentlig ikke er lov når veien er definert som en fylkesvei.
Visste du forresten at piggsvinet er totalfredet og at drap av piggsvin vil kunne straffes med bøter/fengsel ifølge viltloven? Les mer om piggsvinet på “Miljølære“.

Strandanytt

Gangveier på Stranda

April 14th, 2008

Hva skjer med gangveiene på Stranda?
Bygdelaget utarbeidet sist høst et forslag til mulig trasé for sammenhengende gangvei fra Toft i sør og like til Hosøyveien i nord. Forslaget var forsøksvis og kun ment som utgangspunkt for diskusjon med berørte gunneiere.
Stranda er ikke akkurat letteste plass å anlegge gangveier. Det er mange steder bratt langs fylkesveien og gangveiene må legges på grunneiers premisser.
Mange, også berørte grunneiere, har vært svært positive til en eventuell gangvei, og det har blitt mange og lange konstruktive samtaler. Nå, fire måneder etter at vi fikk tildelt 150.000 kroner av Gjensidigefondet, har vi fått tillatelse av berørte grunneiere på traséen fra Strandatun og opp skråningen til Stølen på Veland. Se kartet. Brønner i dette området kan komplisere veibyggingen, men vi tror at dette vil kunne la seg løse.
Videre framover vil vi vurdere flere andre mulige traséer, blant annet langs fylkesveien på Øvreås. Mer informasjon om gangveiene vil bli lagt ut etterhvert.

Stranda Bygdalag

Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Ras i Bjørgaberget

April 9th, 2008

Onsdag 28 november (2007) omkring kl 15:30, gikk det storras i Bjørgeberget, rett over Hndenesfjorden fra Toft. En fjellhammer løsnet bare noen titals meter fra toppen. Steinmassene traff til alt hell fjellskråningen under før steiner, grus og trær seilte i fjorden. I stedet for en storbølge som det lett kunne ha blitt, ble det mange mindre bølger. Lyden var som fra en kjempestor dynamittsalve og alle som hørte det, var ikke i tvil om hva som skjedde.
Rolf Toft sprang etter videokameraet og fanget begivenheten på film, bare sekunder etter at raset ble utløst. (Se filmen.) Andre hentet fotoapparatet og Ole Andersen tok bildet vist under, bare minutter senere.
Det er nok lenge siden et så stort ras har gått i dette fjellet. Forrige gang det gikk ras, var for omkring 7-8 år siden. Den gang kom raset lenger ute i fjorden og det var vesentlig mindre.

Strandanytt

Film av raset i Bjørgaberget

April 8th, 2008

Bjørgeberget onsdag 28. november 2007.

Filmet fra Toft av Rolf Toft.

Film, Strandanytt

Tømmerhogst på Toft

April 2nd, 2008

Det er storhogst på Toft for tiden. Moderne og effektiv skogsmaskin har ryddet skogen på bare noen uker. Resultert ligger som berg med tømmer. Se bildet over.
Grantre som i flere generasjoner har preget fjellsiden, er blitt hoggstmoden. Bratte fjellsider og knauser har ikke vært til hinder for den effektive skogsmaskinen. Et belte fra like over fylkesveien og helt til fjells, er nå rensket for trær og oppe i fjellsiden, og det er igjen mulig å nyte den fantastiske utsikt over Hindenesfjorden.
Valaker Skog og Anlegg står for arbeidet og Sveinung Toft er eier av skogen. Kanskje andre får lyst til å fjerne noe av egen skog når en ser at det er mulig å få ut tømmer uten å bygge dyre skogsveier.
Tømmerprisene er gode. De har steget godt de siste årene og ”går til himmels” ifølge Næringslivsavisen.

Strandanytt