Archive

Archive for May, 2008

Bygdevandring på Toft

May 27th, 2008

Søndag 25. mai samlet bygdefolket seg på Toft for å bli bedre kjent med bygdens historie. Bygdelaget hadde invitert til bygdevandring og det ble rekordstort frammøte der hele 80 små og store møtte. Turen som ble ledet av Sveinung Toft og Kjell Nedreås, startet på Nipo på Søre Askeland og gikk like til Jotræ som lenge var det sørligste bruket på Toft.

Mye spennende fra svunne tider ble trukket fram. Sveinung Toft viste hvor det gamle klyngetunet hadde lagt og fortalte om den dramatiske hendelsen i 1738 da hele 35 hus inklusiv hovedhus, løer, uthus, smier og annet brant ned i løpet av en natt.

Det meste kjente fortidsminnet er kanskje det som ble oppdaget på Klypetunet av fallosen, en hellig hvit stein, trolig fra før folkevandringstiden. Steinen ligger nå på historisk museum i Bergen. Med et smil fortalte Sveinung at han gjerne ville ha fallossteinen tilbake til Stranda, men siden det nå går bra med det lokale folketallet, kunne vi ha den i reserve dersom skolen på Ostereidet skulle stå i fare.

Ingunn Skeie Buanes fortalte om den store samling med stein som kan være en gammel gravhaug. Midt i eget tun kunne hun peke på gropesteiner og gamle steinheller med inskripsjoner.
For de minste var nok kaninhuset mer interessant.

 

Ingvar Toft fortalte om hvordan ”Dei sø” bodde og levde på gården i tiden rundt 1930-1950.
Fortsatt er det mange hus og løer på Stranda som har nyttet materialer fra de gamle Mykingkirkene.
På Utlabøen åpnet Ole Andersen (Olemann) løen sin. Løen har gammelt reisverk fra rester etter Mykingkirkene og tømmeret er preget med riss og tegninger.

Da riksantikvaren for en tid tilbake var på besøk i løen, kunne han fortelle at treverket trolig sto på rot så tidlig som på 1100-tallet.

Kjell Nedreås fortalte blant annet om huset på “Treo”, Dalabruket og Petterhaugen som for mange har vært vendeplass for turer langs fylkesveien.

Jotræ (Paradis), den “løyndomsfulle” plassen på Stranda, som Sveinung kalte stedet, var virkelig et idyllisk og sjarmerende sted like ved sjøen. Her var fredfullt og ideelt for en 20 minutters pause og saftstasjon.

På Hagastykket litt lenger sør, fortalte Ingvar Fykse om sin bestefar som var ukependler med jobb i Bergen. Reisen til byen den gang var vesentlig lengre enn i dag. Først til fots til Ostereidet og så videre med båt. Arbeidsukene var lange og uten lørdagsfri. Gården hjemme ble drevet av bestemor.

 

 

Etter å ha vandret tilbake til Klype, serverte bygdalaget gratis betasuppe, hjemmelaget av damene bygdelagsstyret. Suppen kunne nytes enten ute i fineværet eller inne i uthuset til Sveinung, for de som ville ha det litt svalere.

Se filmklipp bygdevandringen.

Bygdevandring, Strandanytt

Matias Møvik på årets lagbilde for Brann

May 23rd, 2008

Det er alltid kjekt når en fra Stranda gjør seg bemerket utenfor bygden vår. Igjen er det Matias Møvik fra Rødland som bidrar. For på nettsidene til Brann finner vi Matias som en av spillerne på Brann-lagbildet for 2008. Se årets lagbilde for Brann i stort format eller les om årets lagbilde.
Les mer om Matias og hans fotballtalent på StrandaNytt.

Strandanytt

Bilder fra 17. mai-feiringen på Stranda

May 17th, 2008

Foto: Tord Andre Hanisdal Oen

Programmet

10:45 17. mai-arrangementet startet på Strandatun
11:00 Søndagsskulen syng. Andakt
12:00 17.-maitoget starter frå Strandatun
12:15 Kransenedlegging ved bautaen
13:00 Matøkt
13:15 Leikar for barna
14:00 17. mai-tale av Jørgen Helland Sand og Martin Eknes
14:30 Leikar og konkurransar
16:30 Me samlast til loddtrekning, premiering, song og avslutning

Foto: Eva Hindenes

StrandaNytt vil gjerne få tilsendt flere bilder fra 17.mai på Stranda.

Bildene vil bli lagt ut her på StrandaNytt. Send bilder til: Stranda@ostereidet.no

Strandanytt

Helhetsverkstedet

May 15th, 2008

Fortsatt er det et yrende dyre- og fugleliv med et mangfold av arter i Lindås. Det er ikke sikkert det blir slik i framtiden om vi ikke tar vare på naturen. Naturvern handler gjerne om det å være klar over og ta hensyn til naturrikdommen i eget nærområdet.
Helhetsverkstedets oppgave er å kartlegge det biologiske mangfoldet og registrere biologiske viktige naturtyper og leveområdene til arter som Norge har ansvar for og til truede arter, særlig fugler. Verkstedet har et nasjonalt perspektiv, men arbeidet er i første omgang bergrenset til kartlegging av det biologiske mangfoldet i Nordhordland.
Helhetsverkstedet drives av Morten Wihelmsen som er 45 år og arbeider med natur og menneskers forhold til naturrikdommer i eget nærområde. Med støtte fra kommune og fylkesmannen, undersøker og registrerer han truede fuglearter og det biologiske mangfoldet i ulike områder i Lindås og andre Nordhordlandskommuner.
Kartet over viser det som hittil er registrert på Stranda. Vi ser at det på Toft er observert sjeldne fuglearter og at Rødland og utmarken i nord, er viktig for mage arter. Både fjorden og holmene som hører til Rødland og Gjelsvik, er spesielt viktig for sjøfugl. Langs hele Stranda er det lommer av edelløvskog eller store edelløvtrær slik som ask og eik, og i mange fuktige bekkedrag er det områder med svartor.
Kartet er utsnitt av et større kart for hele Lindås, men Morten har planer om å lage eget detaljkart for Stranda. Han håper å komme i dialog med folk på Stranda, slik at han kan få svar på spørsmål som for eksempel: Hvor synger kattuglen? – Hvor hekker det terner? Hvor mange stær hekker på Stranda? Har noen sett vandrefalken på Stranda? Er det spetter på Stranda? Og han har mange andre spørsmål. Les mer om resultatene på Helhetsverkstedet.

Morten Wilhelmsen har nylig engasjert seg i debatten om høyspentlinjer over Radøy og Lindås. Ifølge avisen Strilen, frykter Wilhelmsen at mange fugler skal stryke med dersom terrenget blir delt av over tjue meter høye master og ledningar med elektrisk spenning på 300 kilovolt. Les mer i avisen Strilen.

Strandanytt

Kortfilmen "Tro og Utro"

May 12th, 2008

Visste du at det er spilt inn en liten “spillefilm” på Stranda? Filmen er tilgjengelig på ”YouTube” og handler om et brødrepar som begge er musikere og har ett mål i sikte: Erobre musikkverden, og skaffe seg platekontrakt!
Filmen har fått tittelen ” Tro og Utro – De (u)musikalske brødrene”. Skuespillerne er Anders Helgesen Veland og Runar Kvammen.

 

Film, Strandanytt

Pinsevenner på Stranda – en lang tradisjon

May 9th, 2008

I år er pinsen spesielt tidlig, 11. mai, bare en dag etter den tidligste datoen som 1. pinsedag kan falle på. Det er lett å assosiere pinsevenner med pinsen, men pinsevenner har ingen spesiell feiring av denne høytiden. Likevel er det som skjedde den første pinsen, da disiplene fikk den hellige ånd, sentral i bevegelsen.

Pinsemenigheten på Stranda har lang tradisjon. Det hele startet på Rødland i 1930-årene med Oscar Huage som leder. I starten ble møtene holdt i hjemmet til Olga og Lars Hosøy eller hytten til Lars Rødland. Når det var stemne, var ingen bolighus store nok, og da hendte det at de nyttet den store løen til Oskar Hauge. Litt senere, på 40-tallet, overtok Filadelfia, som møtelokale. I pinsemenigheten utfor bygden er nok Filadelfia mest kjent for sommerleirene som startet i 1953. I begynnelsen var innkvarteringen i private hjem, der barn og unge fikk bo gratis. Siden, da Stranda skule sto ferdig i 1961, ble klasserommene benyttet som sovesaler. Maten ble laget i det lille kjøkkenet i underetasjen på Filadelfia, der det også var matsal, og det kunne være godt over 100 til bords. Disse leirene var kjent langt ut over Hordaland.

Les mer om pinsevennene på Stranda på nettsidene til Betel.

Historie, Strandanytt

Basar på bedehuset Bethania

May 3rd, 2008

Lørdag 3. mai var det basar av den gode gamle sorten med treårer og loddbøker, på bedehuset Bethania. Kirkekoret Te Deum fra Ostereidet, åpnet med fin, kraftfull sang, etterfulgt med kort andakt av Ola Sjømæling.

Fire omganger med åresalg måtte til for trekke de rundt 130 flotte gevinstene som for en stor del var gaver. Med omkring 50 frammøtte, var vinnersjansene store for å skaffe seg mer enn en av gevinstene som varierte fra fint hjemmestrikk til kjekke leker.

I forkant av basaren var det solgt 58 loddbøker med 50 lodd i hver bok. Det er rekord og da gevinstene på bøkene skulle trekkes, måtte det gamle trekkapparatet fram. Bjarte Hindenes som ledet trekningen, ristet fram det ene vinnernummeret etter det andre. Til tross for rekordsalg, var det relativt svært mange og flotte gevinster. Ønsker du deg stor vinnersjanse, skal du ta deg en tur til bedehuset, neste gang det er basar.

Ole Andersen som ledet basaren, avsluttet med å takke alle som hadde bidratt med gevinster.
Det kom inn 29750 kroner på basaren og overskuddet går i sin helhet til planlagt og nødvendig vedlikehold av bedehuset.
Resultat av trekning på loddbøker:
 1. Oleannajakke: Enok Ro
 2. Hardangerbestikk, kakesett: Adrian Heggernes
 3. Krukke m/planter: Adrian Heggernes
 4. Keramikfat, handlaga: Fam. Thorleif Rødland
 5. Fjernstyrt bil: Tollef Bergsagel Hølleland
 6. 1000 liter ved: Nora Hindenes Nilsen
 7. Vannkaraffel m/glass: Inger Johanne og Sigurd Eknes
 8. Smykke: Fam. Anna og Ernst Tvedt
 9. Penalhus: Nils Askeland
 10. Andaktsbok: Fam. Erik Nilsen
 11. Pledd: Fam. Dag Haarklau
 12. Sengesett: Inger Johanne og Sigurd Eknes
 13. Pute: Jon Ove Hindenes
 14. Tøfler: Kenneth og Silje Smådal

Bethania, Strandanytt

Basar i bedehuset Bethania, lørdag 3. mai

May 3rd, 2008
Arkivfoto: Bedehusbasar, oktober 2004
Basar på bedehuset Bethania har lange tradisjoner. Lørdag 3. mai kl 18:00 har du igjen anledning til å være med på basar i bedehuset. Samtidig støtter du bedehuset og arbeidet som drives der, både for barn og voksne. Det blir åresalg og trekking av loddbøker. Andakt ved Ola Sjømæling.
Bedehusstyret er takknemlig for åregevinster og ønsker alle velkommen til basar.

Bethania, Strandanytt

Meningsmåling om gangstier på Stranda

May 1st, 2008

 • A: Ingen hensikt. Folk vil bruke fylkesveien.
 • B: Greit nok, men vil bli lite brukt.
 • C: Bra som et alternativ til fylkesveien.
 • D: Flott tiltak for å øke trivselen. Vil bli mye brukt.
 • E: Er helt nødvendig om Stranda skal være atraktiv som bo-område også i framtiden.

Helt siden januar og til nå har alle som har besøkt Standanytt, kunnet ytret sin mening om det å anlegge gangstier på Stranda. Resultatet ser du i diagrammet over.
Blant de 30 som har svart, har meningene vært delte, men svarene har vært overveiende positive til det å få gangveier i bygden. De aller fleset tror at gangveiene vil bli mye brukt. Om det blir slik, gjenstår å se. Bruken vil nok til en viss grad være avhengig av gode traséer som vil gjøre gangstiene lette å gå og dermed attraktive.
Les mer om gangveiene.

Gangveier, Strandanytt