Archive

Archive for June, 2008

Nordavinden stoppet jonsokbålet

June 24th, 2008

Sterk nordavind gjorde det uforsvarlig å tenne jonsokbålet på Lundesteinen. Bygdelaget hadde invitert til grillkveld med musikk som ville gi sommerstemning, men vind og temperatur gjorde det mer til en sur høstdag. Tross vær, møtte det over 70 strandinger. Tidligere har det vært jonsokfeiring både på Nesbøkaien og Lundesteinen, men i år var Stranda samlet til ”ett rike”.
Trærne som i sin tid var plantet for å gi ly til frukttrær, gjorde virkelig nytte som levegg og to store griller varmet både mat og folk.

Kaien på Lundesteinen var ideell til fiskekonkurransen, Barn og voksne stod tett i tett utover kaien og det var premie til de som fikk både største, nest største og den minste fisken. Det hører med til historien at katten stakk av med den minste fisken før premieutdelingen.

Siden var det leker for både barn og voksne, Sekkeløp, stylter og ringleker. Stylter på våt myr var en utfordring for de fleste. Både barn og voksne moret seg med ringlekene og det var full innsats fra alle. For noen endte det med skikkelig mageplask i den etter hvert gjørmete myren.

Det ble en jonsokkveld med mye liv. Da de siste forlot stedet, stod fortsatt bålet der ubrent, men klar for en bedre anledning, siden i sommer.
Filmklipp fra jonsokkvelden blir lagt ut senere.

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Film fra Jonsokfeiringen 2008

June 24th, 2008

Bygdevandring på Toft, mai 2008

June 23rd, 2008

Kongens fortjenestemedalje til Einar Helland

June 18th, 2008
Foto: Einar Helland, alltid engasjert historieforteller. Her fra 100-års jubileet til bedehuset Bethania.
Stranda Bygdalag fikk nylig brev fra Fylkesmannen i Hordaland som kunne opplyse at Einar Helland mottar Kongens fortjenestemedalje i sølv. Han mottar medaljen for sin innsats for kultur, og sosiale og samfunnsbyggende arbeid både som lærer og rektor og gjennom kommunale verv, samt innsats i frivillige organisasjoner.
Helland har i hele sitt yrkesaktive liv vist et klart ønske og har hatt en inspirerende vilje til å tjene og motivere folket på Stranda. Som rektor for barneskolen i egen bygd, var han et naturlig midtpunkt og en leder blant bygdefolket. Hans dype omsorg for bygd, kommune og folket som bor her, førte til at han påtok seg med glede mange oppgaver på fritiden til stor nytte og glede for alle.
Einar Helland har til sammen omkring 35 års tjenestetid i skolen, fordelt på skolekretsene Rødland/Rød, Austfjorden, Austfjorden/Lygra, Hindenes og Stranda hvor han var rektor i 23 år i perioden 1967-90. Han har hatt flere verv i kommunen og har deltatt særlig aktivt i frivillige organisasjoner og lokale/regionale prosjekt. Han var medlem av kommunestyret i fire perioder, medlem og leder i skolestyret/ Undervisningsutvalget i 19 år, og han har vært formann i både Helse- og Sosialstyret, Kulturstyret og Eldrerådet.
Helland er en kapasitet når det gjelder å få fram gammelt kulturstoff og har vært involvert i flere lokalhistoriske bøker. Han var pådriver for å starte Nordhordland Folkeakademi som hadde som formål å etablere arbeidsplasser.
Utdelingen av medaljen vil skje 31. august på en tilstelning i Strandatun.
Stranda Bygdalag gratulerer med tildelingen.

Strandanytt

Strandamarsjen 2008

June 8th, 2008

Søndag 8.juni var det igjen tid for den årvisse Strandamarsjen fra Høgdane til Velandseggane, 450 meter over havet. Gratis buss fra Ostereidet hentet turgåere utover hele Stranda.Stormen i vinter hadde herjet godt med skogen og gjorde det mange plasser vanskelig å følge turstien.

Flere steder var stien derfor lagt om og de store rotveltene måtte klatres over eller krypes under. Litt høyere, ute av granskogen, ble det bedre, for tørken de siste ukene hadde gjort det

fast og fint å gå overalt, også på myrene. Og på toppen, ja der var det selvfølgelig ”premier” til de heldige. Alle aldersgrupper var representert på årets Strandamarsj, og det var kjekt at mange barn og unge deltok. De yngste var bare 4-5 år og noen var så iherdige at de nådde helt til topps!

På vei oppover var været helt ideelt til turgåing. Det var overskyet og litt frisk vind, men før de siste forlot toppen, kom både regn og tåke som gjorde det vanskelig å finne stien. Dermed ble veien ned til Veland eneste alternativ for flere.

Stranda Bygdalag, Strandamarsj, Strandanytt

Nytt om sikkerheten på skolebusser

June 7th, 2008

Mange foreldre på Stranda har vært bekymret for skolebusstransporten til Ostereidet, der flere barn må stå deler av veien. Framskrittspartiet fremmet tidligere i år, forslag om beltepåbud i skolebusser. Flertallet fra regjeringspartiene, Høyre og Venstre avviste forslaget og ville vente på rapport fra SINTEF. Denne rapporten er nylig offentliggjort og konkluderer med:

  • 60 % av norske skolebusser mangler setebelter.
  • 40 % av elevene bruker aldri setebelte selv om bussen har det.
  • 6-7 % av elevene står deler av veien.
  • 14 % av elevene blir skadet på skolebussen i løpet av ett år. Flest småskader.
  • 5 % får skader som medfører minst én dags skolefravær. Noen alvorlig skadet.
  • 20 % av skadene var på elever som stod i bussen.
  • 30 % av skadene skjedde i forbindelse med av- eller påstigning.
  • 50 % av skadene var i forbindelse med trafikkuhell.

I Nordtrøndelag skal det stilles krav om setebelter fra høsten 2009. Vi håper Hordaland snart følger etter.

Kilde: NRK

Les om gambling med barns liv på Utdanningsnytt.

Fokus Fylkesvei, Strandanytt

Trond Fykse: Frilans- og kirke-musiker

June 6th, 2008

Trond Fykse, musiker – både som frilans og i kirken. Han er ekte Stranding, bor på Nedreås og har piano som hovedinstrument. I fjor debuterte han med CD – “Ein fin dag”. Tidligere har han gitt ut CD sammen med Øystein Nybøe: “Aktive skjerma” og sammen med Jan Vik har han komponert påskespillet: “Via Dolorosa”.

Les mer om CD-en “Ein fin dag“, eller lytt på musikken. Vil du vite mer, kan du ta en titt innom hans eget område på “My space“.

Strandanytt

Mannsforeningen på søk etter Syngjarhølet

June 4th, 2008

Uten aktivitet i mannsforeningen siste året, faktisk ingen medlemsmøter, så ble det likevel tradisjonell avslutning mandag i denne uken, med grilling på Balen.

Nytt av året var fjelltur i forkant av sammenkomsten. Da gikk ti mann på leting i fjellet etter det sagnomsuste “Syngjarhølet”, en lang sprekk i fjellet liket over toppen der Strandafjellet er på det laveste. Sprekken er minst 30 meter lang og opptil en 1/2 meter bred. Det ble søkt på kryss og tvers og etter en tid ble Syngjarhølet funnet, omtrent der det var forventet. Sigurd Eknes hadde tatt småstein med for å teste falltiden i sprekken. Falltiden var på mange sekunder.

Etter fjellturen var det samling på Balen til grillmat både for fjellvandrere og andre. Noen måtte selvfølgelig teste krefter på å bestige den gamle bautaen som er reist på Balen. Mange prøvde seg, men Erik var den eneste som kom seg helt til toppen. 

 Har du GPS kan du finne koordinatene til Syngjarholet på dette Google-kartet.

Mannsforening, Strandanytt

Kristoffer Møvik til landslagssamling i fotball

June 3rd, 2008
Kristoffer Møvik fra Rødland på Stranda, er tatt ut til landslagsamling i Porsgrunn i slutten av juni. Brevet fra Norges fotballforbund kom sist lørdag og dermed følger han sin storebror Matias Møvik, som ble tatt ut i fjor. Kristoffer forklarer det med godt miljø i Eikanger IL og gode trenere. For de som kjenner Kristoffer i aksjon på fotballbanen, er det nok ingen overraskelse at det nettopp ble han som ble plukket ut. Les mer i avisen Strilen.
Foto: Avisen Strilen

Strandanytt