Archive

Archive for September, 2008

Gratis kveldsmat i Strandatun

September 16th, 2008

Nær 40 små og store strandinger møtte da bygdelaget inviterte til gratis kveldsmat i Strandatun. Med små stearinlys på bordene og mørkt ute, ble det en koselig kveldsstund. Praten gikk høylytt og mange hadde nye ideer til aktiviteter i bygdelaget. Det ble foreslått at eldre sambygdinger som kunne kunsten å binde åleteiner og kiper, kunne holde kurs. Andre foreslo datakurs der unge kunne vise de mange mulighetene i vår nye dataverden.

Bygdelaget ble oppfordret til å fortsette med etablerte aktiviteter som f. eksempel bygdekveld. Korgfesten kunne kanskje bli en fest uten medbrakte korger.

Tommy orienterte om kommunens arealplan og poengterte hvor viktig det var at bygdefolket tok tak i planen og engasjerte seg, spesielt med hensyn til fellesområder som eventuelle gangstier og friområder.
Helt til slutt orienterte Trygve Korneliussen om det mangeårige arbeidet som han og hans kone Karin har gjort for sårt trengende barn i Uganda. Arbeidet har vært gjort gjennom organisasjonen Childcare Development Organisation – Uganda.

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Bedehusprogrammet høsten 2008

September 1st, 2008

AUGUST
Tor 14 kl. 19.30. Småmøte
29- 31 Tur til Alværa i lag med Romarheim

SEPTEMBER
Tors 4 kl. 19.30. Småmøte
Søn 7 kl. 11.00. Fredtun Eknes Odd Sverre Hove
Tor 11 kl. 19.30. NLA Knut H. Nilsen
Søn 14 kl. 16.00. Søndagssamling LAGET
Tor 18 kl. 19.30. Bjarne Skjold Nhi
Tor 25 kl. 19.30. Åpne Dører
Stig Magne Heitmann
Laur 27 kl. 16.00. Raknestunbasaren
Man 29 kl. 19.00. Fredtun Eknes Bibeltimar

OKTOBER
Fre 3 kl.19.30. Møtehelg
Laur 4 kl.19.00 Ingvar og Tora Skeie
Søn 5 kl.11.00 Fredtun Eknes
Tors 9 kl.19.30 Småmøte
Laur 11 kl.18.00 Basar Stranda Misjonslag
Man 13 kl.19.00 Fredtun Eknes Bibeltimar
Tors 16 kl.19.30 Nils Bognøy Nhi
Søn 19 kl.16.00 Søndagssamling Bildøy Bibelskole
Laur 25 kl.19.00 Erleiv Matre NLM
Søn 26 kl.11.00 Erleiv Matre NLM
Man 27 kl.19.00 Fredtun Eknes Bibeltimar
Tors 30 kl.19.30 Småmøte

NOVEMBER
Søn 2 kl.11.00. Fredtun
Tors 6 kl.19.30. Småmøte
Laur 8 kl 18.00.Basar NMS
Man 10 kl.19.00.Fredtun Eknes Bibeltimar
Tor 13 kl.19.30. Kåre Hellem Nhi
Tors 20 kl.19.30. Israelsmisjonen
Tor 27 kl.19.30. Småmøte

DESEMBER
Tor 4 kl.19.30. Småmøte
Søn 7 kl.11.00. Fredtun Eknes
Tirs 9 kl.19.00. Regional leiarsamling Fredtun Eknes
Tors 11 kl.19.30. Leiv Nesheim Nhi

Bethania

Einar Helland heidra med Kongens fortenestemdalje i sølv

September 1st, 2008

Foto: Avisen Srilen

Einar Helland har i heile sitt yrkesaktive liv vist eit klart ønskje og ein inspirerande vilje til å tene og motivere folket på Stranda. Hans rike kunnskap og særs gode praktiske evner har visleg leia og råda bygdefolket i mange samanhenger. Helland har alltid sett bygda og bygdefolket først, og seg sjølv i andre rekkje. Som rektor for barneskulen i si eiga heimbygd vart han eit naturleg midtpunkt og ein leiar blant bygdefolket, og hans djupe kjærleik til både bygda, kommunen, landsdelen og folket som bur her førte til at han påtok seg med glede mange oppgåver på fritida til stor nytte for alle oss som bur her. Det vart såleis mykje meir enn ein vanleg lærarjobb. Han har alltid vore, og er framleis svært samfunnsengasjert.
Søndag fekk Einar Helland overrekt Kongens fortenestemedalje i sølv, av ordførar i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes. Strandtun var full av både sambygdingar, familie og kjente som ville heidra Einar.
Kjell Harald som representerte Stranda bygdalag, fortalde om bakgrunnen for søknaden. Trond Fykse spela mjuke tonar på piano, ordføraren song fleire vakre songar og Inger Hilde Fykse las fine dikt. Talarlista var lang og dottera Inger Hilde Helland, sambygdingen Anders Veland, Anna Karin Valle frå senterpartiet, Jan Thorshein, leiar av Lindås Sogelag og Bernt Tungodden, tidlegare skulesjef, var alle på talarstolen og heidra Einar med gode ord. Festen for Einar vart leda av Paul Eknes som også fortalde fleire morosame hendingar får skuletida med Einar som rektor på Stranda skule.
Les mer om tildelingsfesten i STRILEN.
Les mer om bakgrunnen for tildelinga.
Les ordfører Astrid Byrknes blogg om “Kongesølv til Einar“.

Strandanytt