Archive

Archive for October, 2008

Kveldstonar

October 30th, 2008
Laurdag 1 november kl.18.00 er det på ny Kveldstonar i Ostereidet kyrkje. Edvard Askeland tek med seg kontrabassen og har denne gongen invitert med gitaristen Bjørn Klakegg og songarinna Ingeborg Hungnes. Som tidlegare år vil konserten innehalde både viser, folketonar, salmar og ballader som dei vonar vil lyse opp i haustmørkret.
Ingeborg Hungnes er utdanna frå Norges Musikkhøgskule. Ho har gjeve ut fleire CD-ar i eige navn på Kirkelig Kulturverksted. Mellom anna ”Folketonar frå Romsdal” og ”Guds mor i Mexico” saman med Edvard Hoem og Henning Sommero som ho også arbeider mykje saman med.
Bjørn Klakegg er ein av landets mest originale på sitt instrument og er utdanna frå jazzlinja ved NTNU i Trondheim. Han underviser ein del, spelar i mange forskjellige samansetningar i Oslo, mellom anna 4G med Knut Reiersrud, Knut Værnes, og Frode Alnes, og har ei eiga gruppe som har gjeve ut fleire CD-ar til gode kritikkar, seinast i april i år med ”Sidewalk view”.
Edvard Askeland har bakgrunn som organist og bassist både i Bergen og Oslo. Han er no tilsett som dagleg leiar for Oslo Jazzfestival, men prøver å halde av litt tid til å spele sjølv også. Han har også komponert og spelt inn musikken til CD-en ”Under Stjernone” der Hildegun Riise les dikt av Olav H. Hauge. Dette prosjektet var på ein omfattende turne for Rikskonsertane i 2006.
Eit lite morosamt samantreff er at det i år er 20 år sidan Klakegg og Askeland spela saman sist. Det var på Vossajazz og i Voss kino der dei utgjorde grunnstammen i bandet som vart sett saman for å akkompagnere Van Morrison.

Strandanytt

Bokbåten kjem til Veland fredag 7. november

October 27th, 2008

Bokbåten Epos kjem til Veland fredag 7. november 17:30-19:00, og det vert program kl. 17:30: Drakespor med Marianne Stenerud. Programmet høver for alle og eit samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Hordaland, og får støtte av Folkeakademiet. Les mer om Bokbåten.

Strandanytt

Ny gangvei på Hølleland

October 26th, 2008

Den gamle håndbygde steinbroen, like nord for bedehuset på Hølleland, skal komme til heder og verdighet om alt går etter planen. Broen må nok opprustes og sikres, men den er et klenodium som må fram igjen.

I dag var det befaring på Hølleland for å finne fram igjen den gamle strandaveien og gjøre den farbar som ny gangvei. Gangstiene på Øvreås, som vi lenge håpet og trodde vi skulle få bygget, viste seg til slutt å bli umulig å realisere av flere grunner. Det var da brukt lang tid på å få i stand grunneieravtaler både på denne strekning og strekningen Nedreås – Askelandsvåg, og det begynte å haste om Bygdelaget skulle få beholde de tildelte midlene på 150.000 kroner fra Gjensidigefondet. Steder med allerede etablerte veiretter, måtte derfor prioriteres.

De foreslåtte traséene for nye gangstier fra Hosøyveien i nord til Toft i sør, følger flere steder den gamle strandaveien. Hølleland er ett av stedene der det er naturlig å legge ny gangsti etter gamleveien. Her er allerede relativt tett bebygget, men forutseende grunneiere holdt av områder med veirett når tomter ble utskilt.

Samtlige berørte grunneiere på Hølleland har vært positive til gangstiprosjektet. Stien vil følge trasé for gamle strandaveien slik den er beskrevet i utskiftningen fra 1916 og er skissert på kartet. Når 150 meter ny sti er opparbeidet, vil hele lengden på gangveien, fra fylkesveien ved bedehuset i sør til veikryss mot Risperlen i nord, være nesten 400 meter.

Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt