Archive

Archive for January, 2009

Stranda Misjonslag 100 år

January 30th, 2009

emmaus_mini1Søndag 1. februar kl 16:00 er det jubileumsfest i Bethania på Veland.

Festtale av Asle Hetlebakke
Song og musikk av Astrid Aarhus Byrknes, Kirsten og Inger Britt, Septetten, Trond Fykse.
Historisk tilbakeblikk ved Sigurd Eknes
Servering av mat og drikke
Misjonslaget ønsker alle velkommen til feiringen.

Bilde: Maleri som henger sentralt i bedehuset Bethania

Bethania

Nissen har dratt

January 11th, 2009

julenissen_i_bjorgaberget

Julen er over og nissen har dratt. Mange barn lurer nok på hvor nissen holder til resten av året, men ser du nøyere på bildet over, kan det ikke være tvil om hvor Strandanissen har gjemt seg.  Bildet er tatt av Stein Veland,  7. januar i år, og viser tydelig at nissen gjemmer seg bak raset i Bjørgaberget.

Strandanytt

Bethania våren 2009

January 10th, 2009

JANUARbethania_huset5
Tysd 13  kl.19.30. Stein Raunehaug NLM
Ons 14  kl.19.30. Stein Raunehaug NLM
Fre 16-Søn 18 Nyttårsmøte NHI, Breistein
                                        
FEBRUAR
Sønd 1 kl. 11.00. Fredtun Eknes O.S.Hove
Sønd 1 kl.16.00.Stranda Misjonslag 100 år
Tors 5 kl.16.00. Andakt Ostertunet
Tors 5 kl.19.30. Glenn Nord.Varhaug Nhi
Tors 12 kl.19.30. Småmøte
Tors 19 kl.19.30. Småmøte
Tysd 24 kl.18.30.Leiarskulen Nhi Frekhaug
Tors 26 kl.19.30. Årsmøter for Bethania og Stranda Misjonslag

MARS
Søn 1 kl.11.00. Fredtun, Eknes Odd Eivind Steinsland NLM
Fre  6 kl.19.00. Kvinnenes internasjonale Bønnedag- Filadelfia
Tors 12 kl.19.30. Israelsmisjonen
Tysd 17 kl.18.00.Kvinneforreningstreff v/Reidun Skurtveit
Tors 19 kl.19.30. Småmøte
Søn 22 kl.16.00. Søndagssamling
Tors 26 kl.19.30. Christian Skoge Nhi

APRIL
Tors  2 kl.19.30. Christian Skoge Nhi
Søn 5 kl.11.00. Fredtun ,Eknes L.Nesheim
Tors 9 kl.11.00. Skjærtors. Nattverdsmøte
Tors 16 kl.19.30. Stein Raunehaug NLM
Tysd 21 kl.19.00. Kvinneforr.treff Knarvik
Laur 25 kl.18.00. Bedehusbasar
Søn 26 kl.16.00. Søndagssamling NMS
Man 27 kl.18.30.Leiarskulen Nhi Frekhaug

MAI
Søn 3 kl. 11.00. Fredtun, Eknes
Tor 7 kl.19.30. Småmøte
Tor 14 kl.19.30. Gunnar Innerdal, Indre Sjømansmisjon
Tors 21 kl.00.00 Venestevne Eknes, Glenn Nord-Varhaug
Søn 31-Man1/6 Pinsestevne Romarheim, Christian Skoge Nhi, Oddvar Dahl Nlm

JUNI
Lør  6- Søn 7 ÅRSMØTE NHI
Tors 11 kl.19.30. Audun Hjellvik

Bethania

Arbeidet på gangsti på Hølleland i full gang

January 3rd, 2009

IMG_5070_red1

Allerede før jul startet Ivar Steinestø arbeidet med gangsti på Hølleland. Første biten, fra Filadelfia til den gamle steinbroen nord for Bedehuset, står ferdig gruset og er nærmest klar til bruk. Akkurat nå arbeides det med gangstien like bak Filadelfia.IMG_5060_red
  Ivar Steinestø, som har gjort mye grunnarbeid og laget en rekke private veier på Stranda, står for arbeidet på gangveien. I romjulen kunne han fortelle at mange barn har vært nysgjerrige på arbeidet og gleder seg til å kunne ta gangstien i bruk.
IMG_5041_redStein og grusmassene kommer fra stein-knuseverket på Eikefet. Oster Pukk og Sand har gitt Bygdelaget en svært gunstig avtale på kjøp av veimasser.

Gangveier, Stranda Bygdalag, Strandanytt