Archive

Archive for February, 2009

Monotypi-utstilling av Randi Veland

February 27th, 2009

Flyers_Opera_R I perioden 1. – 29. mars stiller Randi Veland ut monotypiar i Cafè Opera. Tema denne gang, er Skapningar. 

Monotypi er enkeltstående grafiske trykk eller ett-eksemplartrykk. Ønsker du å kjøpe eller ha opplysninger om bildene, kan du kontakte Randi S.H.Veland på telefon
56 35 70 03 eller 97 42 36 49.
Pris for bildene med ramme er 1200 kroner.
  

  

 
 

 

 

Monotypi-utstilling 2006_2

 

 

 

 
Bilde:
Fra monotypi-utstillingen til Randi i 2006

Strandanytt

Innspel til arealdelen av kommuneplanen for Lindås

February 22nd, 2009

Stranda Stranda Bygdalag har i samarbeid med Tommy Veland, arbeid fram forslag til endringar i arealdelen til kommuneplanen for området for bygdalaget på Stranda
Endringane er vist på kart og er i hovudsak små endringar i LNF-områda (landbruk-, natur og friluftsliv) og bustadområde til naust, kai og utvida småbåthamn. Naustområda er utvida eksisterande naustområde til tradisjonelle nausttypar som er vanleg for bygda.

I tillegg er dei 4 areala for oppdrettanlegg fjerna. To ligg utafor tildelt område i eksisterande kommuneplan og to er nye. Hindenesfjorden er en lang og smal terskelfjord med liten vassutskifting og det høge Hindenesberget reflekterer lyden mot bebyggelsen på Stranda. Støy som lyd og lys har vore grunn til klager på anlegga. Samanlikna med bygging i strandlinja, er dette eit stort estetisk inngrep i ein fjord som er mykje nytta til fiske og rekreasjon.

Ein del holmar er hekkeområde for sjøfugl og har fått status som naturvernområde.

Behovet for byggeareal i bygda er stort, og eit område på Askeland og Toft, er tenkt lagt ut til eit slikt område, både for bustad og hyttebygging. Det er ikkje foreslått endringar i område der det er små bustadfelt i LNF område. Her må det regelendringar til slik at dei som bur i LNF områder kan gjera mindre tiltak utan dispensasjonsøknad.

Endringane som er foreslått er vist og nummerert på kart:  

1.   Endra frå kaiområde til bustad
2.   Endra frå bustad til naustområde
3.   Endra frå LNF til naustområde
4.   Endra frå LNF til naturvernområde
5.   Endra frå LNF til bustad
6.   Endra frå LNF til næring
7.   Utvida småbåthamn
8.   Frå bustad til friområde
9.   Fjerna Ake og AK
10. Endra frå LNF1 til bustad og hytteområde

Endringar på Nesbø
Nesbo
Endringar på Hosøy
Hosoy 
Endringar på Askeland
Askeland 

 

Endringar på Rødland
Rodland
Endringar på Veland
Veland_p
Endringar på Toft
Toft

Ekstern lenke: Arealplankontor for Lindås kommune

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Årsmøte i Stranda Bygdalag

February 16th, 2009

arsmote_sb_2009_21

Kaffe, kaker og brus var ikke nok til å friste mer enn 12 medlemmer til årsmøte i Stranda Bygdalag, søndag 15. februar. En kald, fuktig februarkveld, og tung, våt og høy snø som dekket store deler av parkeringsplassen utenfor, må kanskje bære litt av skylden. 

Lagets virksomhet i 2008 ble gjennomgått og kommentert.  Økonomisk har 2008 vært  et godt år med store tilskudd. Laget har blant annet fått 150.000 kroner fra Gjensidigefondet til gangstier og 15.000 kommunale kroner til drift og kulturarbeid. Påskebasaren ga godt overskudd også i år, og samlede inntekter for året ble nær 250.000 kroner.

Aktivitatesnivået har vært høyt og kan leses i årsmeldingen for 2008. Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 ble godkjent. Tre styremedlemmer og to vararepresentanter ble valgt.

Dokumenter:
Årsmøteprotokoll
Årsmelding for 2008
Regnskap og budsjett
Styret for 2009

Årsmøter, Stranda Bygdalag, Strandanytt

Innefotball på Strandatun

February 15th, 2009

innefotball_1-copy2Hver mandag spilles det innefotball på Strandatun. En gruppe med voksne gutter i alle aldre slår sleg løs og har det gøy i gymsalen. Se filmen (under) fra en av “treningsdagene” før jul.

Guttene vil gjerne ha flere med og det er bare å stille i treningstøy og innesko. Fotballspillingen foregår mandager fra kl 20:00 – 21:00.

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Innkalling til årsmøte i Stranda Bygdalag

February 5th, 2009

Søndag 15. februar kl 20.00 i Strandatun  holder Stranda bygdalag årsmøte. Møt opp og ver med og bestem kva bygdelaget skal bruke tida og pengane på i året som kjem.  
Har du forslag til aktivitetar, kurs og arrangement – ta dei med på møtet.  Vil du vere med i styret, gje melding til oss!

Nokre av sakene på årsmøtet:

 • Uteområdet på Strandatun
 • Aktivitetar for barn på Strandatun
 • ”Kvar går vegen vidare”? – gangstien langs Stranda
 • Rekneskap og årsmelding
 • Val av nytt styre

Har du forslag om saker til årsmøtet, send mail til stranda@ostereidet.no  eller ring 450 81 317.  før 8. februar.

VELKOMMEN alle saman!

Me kan freiste med Kamilla sin herlege heimebakst…    

Styret

Årsmøter

100 års jubileumsfest i Stranda Misjonslag

February 2nd, 2009

misjonslag100_11

Stranda Misjonslag har vært aktiv i 100 år på Stranda. Søndag 1. februar ble det feiret med stor jubileumsfest i bedehuset Bethania. Tre flotte langbord var pyntet til fest og fullsatt med folk. Festen ble ledet av Paul Eknes som også orienterte om den 100 år lange historien fra laget startet som Austfjorden og Stranda Misjonslag og til i dag. Asle Hetlebakke holdt festtalen og satte tidsperspektiv på feiringen ved å minne om hvordan det var for 100 år siden. Mye er forandret men Gud er den samme, var budskapet hans. Den gang kvinnene på Stranda startet misjonsforeningen var det ikke engang stemmerett for kvinner i Norge. Men i dag var Lindåsordføreren, Astrid Byrknes, med på feiringen og bidro med sang og festord til jubilanten, både som ordfører og privatperson. Festen var preget av mye glad sang og musikk: Sangkoret ”Septetten” åpnet med gode bedehustoner, Silje og Karina bidro med lyse fine barnestemmer, Kirsten og Ingen Britt med kjente toner fra Filadelfia og Trond Fykse spilte egenkomponerte toner på piano. Og med alle disse representert i salen var det naturlig at allsangen ble både kraftfull og flott. Mange ble hedret med både ord og blomster for sin lange og trofaste tjeneste i misjonslaget:

 • Sigurd Eknes,
  • medlem i laget helt siden 1957, og har vært leder i tiden1957-1972 og 1978-2000.
 • Johanne Eknes
  • medlem i kvinneforening fra 1960-tallet og har vært styremedlem i mange år og er det fortsatt.
 • Kjellaug Hindenes
  • medlem med i kvinneforening fra 1961 og styremedlem i mange år. Hun har i tillegg vært medlem i forening og styret til NMS
 • Signy Eide
  • medlem av forening og styret i mange år, og er fortsatt styremedlem. Hun drev barneforeningen i mange år, en stund alene og en tid sammen med andre.
 • Ingunn Skeie Buanes
  • leder av Misjonslaget i dag.
 • Sofia Andås
  • medlem av laget helt siden 50-talet. Hun også fikk blomst for sin mangeårige innsats i forening og styret, men kunne dessverre ikke være til stede.

I anledning 90 årsjubileet til Stranda misjonslag, skrev Sigurd Rydland et festskrift der han beskrev lagets historie fra starten i 1909 og fram til jubileet i 1999. Les festskrivet. Les bloggen til ordfører Astrid Byrknes der hun deler inntrykk etter jubileumsfesten.

Bethania, Strandanytt