Archive

Archive for February, 2010

Årsmøte i Stranda Bygdalag, søndag 21.februar kl. 18.00

February 20th, 2010

Søndag 21. februar kl 18.00 i Strandatun holder Stranda bygdalag årsmøte. Møt opp og ver med og bestem kva bygdelaget skal bruke tida og pengane på i året som kjem.
Har du forslag til aktivitetar, kurs og arrangement – ta dei med på møtet. Vil du vere med i styret, gje melding til oss!

Nokre av sakene på årsmøtet:

  • Aktuelt på Stranda
  • Rekneskap og årsmelding
  • Val av nytt styre

VELKOMMEN alle saman!

Styret

Stranda Bygdalag

Bethania våren 2010

February 15th, 2010

Strandamisjonslag_100Barnekor, Ving, Mandagsklubben, Fredagskafeen, Stranda Misjonslag

JANUAR
Tors 14. kl.19.30: Helge Keilegavlen, Nhi
Fre 15. – Søn 17.: Nyårsmøte Nhi, Hundvin

FEBRUAR
Tors 4. kl 19.30: Vegard Soltveit og Ole-Jørgen Storsæter,Nhi
Søn 7. kl.11.00: Fredtun,Eknes Glenn Nord-Varhaug
Tors 11. kl.19.30: Felleskapsmøte
Tors 25. kl.19.30: ÅRSMØTER for Stranda Misjonslag og Bethania.
Søn 28. kl.17.00: Håtta du songjen? Songkveld i kyrkja

MARS
Tors 4. kl.19.30: Odd Eivind Stensland Nlm
Fre 5. kl.19.00: Kvinnenes internasjonale Bønnedag. Bethania
Søn 7. kl.11.00: Fredtun, Eknes Odd Eivind Stensland. Nlm
Søn 14. kl.11.00:Søndagssamling Nms, Åshild Bjørkum Furukawa
Tirs 16. – Søn 21.: Felles møteveke Fredtun, Eknes, Arne Thoresen, Nhi
Tors 25. kl.19.30: Felleskapsmøte

APRIL
Tors 1. kl.11.00: Skjærtorsdag,nattverd, Glenn Nord-Varhaug Nhi
Tors 8. kl.19.30: Israelsmisjonen
Tors 15. kl.19.30: Audun Hjellvik Nhi
Tirs 20. kl.19.00: Kvinneforreningstreff, Knarvik
Lør 24. kl.18.00: Bedehusbasar
Søn 25. kl.16.00: Søndagssamling, Søndagsskolen

MAI
Søn 2. kl.11.00: Fredtun, Eknes, Skulelaget
Tors 6. kl.19.30: Reidun Skurtveit Nhi
Tors 13. kl. 16.00: Venestemne Fredtun, Eknes, O.S. Hove Nhi
Søn 23. – Man 24.: Pinsestevne Romarheim, Glenn Nord-Varhaug,Nhi

JUNI
Tors 3. kl.19.30: Audun Hjellvik,Nhi, Nattverd
Lør 5.- Søn 6.: Årsmøte Nordhordland Im
Tors 10. kl.19.30: Fellesskapsmøte

Bethania

Notat etter steinsprang i Kvammaberget

February 6th, 2010

steinras-kvammabergetEtter steinspranget i Kvammaberget i fjor, gjorde Statens vegvesen befaring på rasområdet i oktober. I notatet etter befaringen, er rasområdet beskrevet slik:

Området rundt løsneområdet har løse blokker som stedvis ligger ustabilt. Stabiliteten til det
beskrevne større partiet er usikker. Den bratte helningen på sprekkeplan og mangel på fot,
tilsier at dette partiet kan rase ut.
Nedfall fra området kan/ vil treffe vegen. Det er også fare for at den omtalte hytten kan bli
truffet av nedfall fra området
.

En av tre anbefalte tiltak er:

En bredere detaljkartlegging av strekningen omtalt i rassikringsplanen bør utføres.
Spesielt må en se på området ovenfor det nå beskrevne området. Kartleggingen bør
starte med en helikopterbefaring når vegetasjonen er på sitt laveste.

Det forventes derfor at det til våren vil bli gjennomført en ny befaring. Les hele notatet etter raset og Statens vegvesen sin Rassikringsplan for Hordaland, der Kvammaberget er registrert som et skredpunkt.

Fokus Fylkesvei, Strandanytt