Archive

Archive for March, 2011

Bokbåten kjem til Veland søndag 27. mars

March 23rd, 2011

IMG_1660

Bokbåten kjem igjen til Veland. Søndag 27. mars 16.00 – 17.30 ligg bokbåten Epos til kai på Velandsnes. Programmet, MOROSAME MINNE OG SKUMLE SKRØMT med forteljar Per Jostein Aarsand, startar kl 16.30. Per Jostein Aarsand har opplevd mykje gøy. Han har også opplevd nokre heilt skrekkelege ting. Nokon gongar snakkar han sant, andre gongar lyg han. Gode historier blir det uansett!. Les meir om kulturprogrammet .

Strandanytt

Årsmøte i Stranda Bygdalag, søndag 13.mars kl 18.00

March 12th, 2011

Styret i Stranda Bygdalag inviterer alle medlemmer til årsmøte i Strandatun søndag 13. mars kl 18:00

I tillegg til vanlige årsmøtesaker diskuterer vi aktuelle saker i bygden. Vi viser film for barna under årsmøtet og serverer kveldsmat til alle i etterkant.

Stranda Bygdalag

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Innefotball og volleyball

March 6th, 2011


Video: Innefotball på Strandatun i 2009

Onsdag 9. mars starter vi opp med innefotball i Strandatun kl 21 – 22.  Flere av de som møtte til volleyball sist, mente det burde være volleballtrim, hver uke. Vi endrer derfor litt på opplegget og lar det bli volleball hver onsdag og innefotball samme dag, annenhver uke.

Onsdag 9. mars: Volleyball kl 20 – 21  – Innefotball kl 21 – 22.

Kom i trimtøy, ta med innesko og ha det kjekt sammen med naboer.  Det er bare å møte på Strandatun, men ta gjerne kontakt med Thorleif på tlf 450 81 317, om du har spørsmål.

Stranda Bygdalag

Kommuneplan for Lindås 2011 – 2023

March 5th, 2011

Arealplankart Rødland-Veland 2011-23 redForslag til kommuneplan for Lindås 2011 – 2023 har vært ute på høring med omfattende plandokumenter. Stranda Bygdalag har svart på høringen og gjort bemerkninger til gjeldende planforslag, både arealdelen og samfunnsdelen.

Vi lese av kommunens planforslag, er at nye forskrifter og politiske intensjoner støtter opp om sentralisering av bomønsteret i kommunen. Ny boliger skal i planperioden fram til 2023, hovedsakelig etableres langs hovedaksene Knarvik – Mongstad og Knarvik – Ostereidet. Dette begrenser mulighetene for byggeaktiviteten på Stranda. Det at strandsonen generelt skal skjermes gjør det  spesielt vanskelig for Stranda hvor bebyggelsen i stor grad ligger nær sjøen og langsetter hele Hindenesfjorden.

Områder for spredd boligbygging er foreslått å kunne byggest ut med 3 enheter på Rødland og 3 på Askeland, i tillegg til fortetting av boligområdet på Veland. Dette mener vi er for snevert og har foreslått at området for spredt boligbygging blir utvidet med områder på både Toft, Askeland og Øvreås .

Lite av det bygdelaget opprinnelig foreslo i arealplanen, er kommet med i planforslaget. Ny småbåthavn ved Hosøybroen er et av unntakene. En småbåthavn øker imidlertid behovet for opplagsplass og naust og vi foreslo derfor noe få nye naustområder i tillegg til fortetting av eksisterende, der det vare naturlig. Hovedregel i planforslaget fra kommenen er ingen nye naustområder, og at naust skal etableres i tilknytning til småbåthavner.

Videre har vi påpekt det skrikende behovet for bedre og sikrere vei. Vi ønsker også å flytte sjenerende fiskeanlegg på grunn av ulike former for forurensing. Anleggene er både dominerende og skjemmende i strandsonen som kommunen ellers vil verne mot alle andre type inngrep som kan gjøre Stranda mer atrraktivt som boligområde. I tillegg har vi foreslått at det åpnes for mulighet til å forlenge gangveien på Hølleland til Sjurneset.

Les hele skrivet om merknadene fra Stranda Bygdalag.

Kommunale dokumenter til planforslaget:

(Dokumentene er store og kan ta tid å laste ned.)

Stranda Bygdalag, Strandanytt