Archive

Archive for October, 2011

Jubileumsfest

October 19th, 2011

 Jubileumsfest for Stranda Bygdalag, lørdag 12. november kl. 19.00

Bildet: Terje Skei m. fl. på jubileumsfesten høsten 2006

Stranda Bygdalag fyller 25 år og vi inviterer til jubileumsfest i Strandatun, der vi vil feire med pinnekjøtt-middag og god underholdning.
Antrekk: Pent
Pris: kr 200 per person

Etter mat og underholdning vil det bli spilt opp til dans, for de som vil.

Bindende påmelding til:
Kamilla Ro:  tlf: 95728466 e-post:  kamillamj@yahoo.com
Terese Østerbø: tlf: 45603125   e-post: terese_osterbo@hotmail.com

Påmelding innen 31.oktober
Styret i Stranda Bygdalag

Bygdekveld, Stranda Bygdalag