Archive

Archive for February, 2012

Årsmøte i Stranda Bygdalag

February 19th, 2012

arsmote_sb_2009_21-600x203 v2Stranda Bygdalag holder årsmøte søndag 11. mars kl 20:00 i Strandatun. Styret inviterer alle medlemmer til vanlige årsmøtesaker. Saker som medlemmer ønsker å ta opp, må være levert styret innen 4. mars.

Styret for Stranda Bygdalag

Årsmøter