Archive

Archive for March, 2012

Påskebasar onsdag 4. april

March 27th, 2012

Velkomen til den årlege påskebasaren i Strandatun, onsdag 4. april kl. 18.00. Vi startar med servering av rømmegraut. Pølser og brød til barn og dei som føretrekker det.

Vaksne kr 50, barn (4-15) kr 25.

Mange fine gevinstar. Vi tek i mot fleire gevinstar med stor takk. Møt opp og støtt arbeidet i bygda.

Stranda Bygdalag

Stranda Bygdalag