Archive

Archive for May, 2012

Klarsignal frå politikarane om å bytte eigar av Strandatun

May 30th, 2012

Strandatun

Lindås-politikarane har godkjend at gamleskule på Stranda, “Strandatun”. blir overført frå Stiftelsen Strandatun til Stranda Bygdalag. Formannskapet har også godkjend at kommunen sin forkjøpsrett til eigedomen fell vekk.

Stranda Bygdalag, Strandatun

17. mai på Stranda

May 16th, 2012

Flaggstangvelt Strandatun 2012

Uværet sist helg førte til at falggstangen på Strandatun blåste overende. 17 mai-feiring på Stranda blir det uansett flaggstang eller ikke , men det blir ikke helt det samme uten. Ivrige sjeler har jobbet med saken og alle håper at stangen vil være på plass til den 17. Porgrammet for dagen  er trolig mer stabilt enn flaggstangen.

17. mai-program på Stranda

10.45     17. mai arrangementet starter på Strandatun

11.00     Song og andakt

12.00     17. mai-toget starter frå Strandatun

12.15     Kransenedlegging ved bautaen

13.00     Matøkt

13.30     Leikar for barna

14.30     17. mai-tale

15.00     Leikar og konkurransar med meir

17.00     Me samlast til loddtrekning, premiering, song og avslutning

Strandanytt