Archive

Archive for October, 2012

Bokbåten kommer til Veland 11. november

October 26th, 2012

Skjermbilde

Les mer om bokbåten og kulturprogrammet.

Les om Bokbåten på Facebook.

Tilbakelevering av bokbåtbøker kan leveres Tommy Veland som er kontaktperson for bokbåten på Veland.

Strandanytt

Ekstraordinært årsmøte 6. november

October 23rd, 2012

Stranda Bygdalag inviterer til ekstraordinært Årsmøte tirsdag 6. november kl 19:00 på Strandatun

Strandatun

De siste 2 årene har det i Stiftelsen for Strandatun blitt drøftet en mer hensiktsmessig organisering av Grendahuset Strandatun. På Rådsmøtet for Stiftelsen, 18.3.2012, var det enighet om at beste løsningen ville være om huset i framtiden blir driftet av Stranda Bygdalag. Både Formannskapet og kommunestyret i Lindås har behandlet saken og gjort følgende vedtak:

Lindås kommune godkjenner at eigedomen gnr. 13 bnr. 11 og 13, Strandatun vert overført frå Stiftelsen Strandatun til Stranda Bygdalag og at kommunen sin forkjøpsrett til eigedomen fell bort. Stiftelsen Strandatun vert lagt ned frå det tidspunkt eigedomen Strandatun er overført til Stranda Bygdalag.

For at Bygdelaget skal kunne overta og drive Strandatun, er det utarbeidet forslag til nye vedtekter for Stranda Bygdalag. De nye vedtektene  må derfor godkjennes på det ekstraordinære årsmøtet i november.  Møtet blir en del av et fellesmøte sammen med ekstra Rådsmøte for Stiftelsen Strandatun

Agenda for møtet
1. Ekstraordinært rådsmøte for Stiftelsen Strandatun. (Godkjenning av sammenslåing med Stranda Bygdalag)
2. Ekstraordinært årsmøte for Stranda Bygdelaget for medlemmer i laget. (Godkjenning av nye vedtekter.)
3. Eventuelt vedtak om oppløsning av Stiftelsen Strandatun (Dersom nye vedtekter for Stranda Bygdelag blir godkjent.)
4. Kveldsmat

Stranda Bygdalag

Årsmøter, Stranda Bygdalag

Webkamera på Ostereidet

October 12th, 2012

Temperaturen synker og det er snart tid for å skifte til vinterdekk. Statens vegvsen har satt opp flere webkamera, blant annet på Ostereidet, for å gi de ansvarlige for driften av vegnettet informasjon om det er nødvendig for eksempel å brøyte, salte eller strø vegene.  I følge Statens vegvesen har mange trafikanter benyttet bildene fra webkameraene til å se føreforholdene på vegene, spesielt rundt overgangen mellom årstidene. Les mer om webkameraene.

Strandanytt

Invitasjon til kveldskonsert i Øvreås kapell 26. oktober

October 6th, 2012
Fredag 26. oktober kl 19.00 inviteres det igjen til kveldskonsert i Øvreås kapell. Den første huskonserten vart arrangert 20. juli for dei som deltok på dugnaden, og for dei som hadde gitt gåver og vore med og støtta oppussinga økonomisk. Kapellmeistar Trond Fykse hadde fått med seg Lisbeth Morken (song) og Håvard Olsen (saksofon), og saman skapte dei ein utruleg flott konsert (sjå filmklippet under).  Bindande påmelding kan skje til underteikna på SMS (995 38 549) eller e-post (kjelln@imr.no). Les meir om konserten.
Kjell Nedreaas

DSC_0013

Foto: Stein Veland

Fredag 26. oktober kl 19.00 inviteres det igjen til kveldskonsert i Øvreås kapell. Den første huskonserten vart arrangert 20. juli for dei som deltok på dugnaden, og for dei som hadde gitt gåver og vore med og støtta oppussinga økonomisk. Kapellmeistar Trond Fykse hadde fått med seg Lisbeth Morken (song) og Håvard Olsen (saksofon), og saman skapte dei ein utruleg flott konsert (sjå filmklippet under).  Bindande påmelding kan skje til underteikna på SMS (995 38 549) eller e-post (kjelln@imr.no). Les meir om konserten.

Kjell Nedreaas

Filmklipp fra kapellkonserten 20. juli 2012

Film, Strandanytt