Archive

Archive for November, 2012

Fakkeltog på Stranda – mandag 3. desember

November 28th, 2012

01049

Bildet: Tenning av fakler 2011

Mandag 3. desember kl 17.30, samles vi på Strandatun til juleverksted og fakkeltog. Juleverkstedet er både for foreldre og barn. Ta middagen på Stradatun for vi selger lapskaus og hotdog. Etter maten serverer vi gløgg og pepperkaker.
Senere går vi utendørs, setter lys på julegranen og tenner fakler som kan kjøpes for 15 kroner. Så danner vi to fakkeltog. Et tog til julegranen på Rød og et til julegranen på Veland og tenner lys i julegran begge steder. Barn må være i følge med voksne.

Stranda Bygdalag

Stranda Bygdalag

Ny stor lekehytte på Strandatun

November 10th, 2012

PB090008

Foto: Stein Veland

Endelig kom det ny lekehytte til uteområdet på Strandatun. Med god hjelp av traktor og fører, Kristoffer Dalland, sammen med frivillige, ble den store lekehytten løftet av tilhenger og plassert i nordenden av den gamle skoleplassen. Arbeidsgjengen trosset både mørket og regn for å få jobben gjort seint i går kveld.

Flere har i lang tid etterspurt nye lekeapparater på Strandatun slik at plassen igjen kunne være attraktiv som et utfluktsmål for barn og foreldre. Den nye hytten, sammen med benker og bord som allerede er der, kan bli et godt bidrag til dette.

Hytten er laget av elever på Ostereidet ungdomsskole som skoleoppgave. Bygdelaget står som kjøper og Lindås kommune har gitt støtte til lekehytten.

Stranda Bygdalag, Strandatun

Bygdelaget har overtatt driften av Strandatun

November 10th, 2012

IMG_1864

Grendahuset Strandatun er nå vedtatt overført fra Stiftelsen for Strandatun til Stranda Bygdalag. Vedtaket ble gjort 6. november på sammenslått ekstraordinært årsmøte for de to lagene. I praksis er det Bygdelaget som nå driver huset, men formelt blir huset overført fra Stiftelsen 1.12.2012. Fra samme dato blir Stiftelsen oppløst. Vedtaket var enstemmig.

For at Bygdelaget skulle kunne overta og drive Grendahuset, måtte vedtektene til bygdelaget omarbeides slik at drift av huset ble en del av formålet:

Laget skal arbeide for å styrke lokalsamfunnet, der bygdefolket kan møtast til samkomer i eit karakter- og kulturskapande miljø og ta vare på kulturminneverdiar som laget eig.
For å oppfylla føremålet, skal laget eiga og driva Grendahuset Strandatun til nytte for eige arbeid og til utleige for samkomer av ulik art. Alle har dei same rettar å leige huset i samsvar med retningslinene for utleige.

Samtidig ble det foretatt en gjennomgang av alle punktene i vedtektene til Bygdelaget, for å gjøre retningslinjene til laget enklere og tydeligere. De nye vedtektene ble vedtatt enstemmig.
Møtet ble avsluttet med god kveldsmat for alle de 18 personene som var til stede.
Vedlegg: De nye vedtektene, gjeldende fra 6.11.2012IMG_1866

Årsmøter, Strandatun