Archive

Archive for June, 2013

Mer arbeid og stenging av Strandavegen i sommer

June 23rd, 2013

IMG_1272

Stenging ved Kvammaberget
Mandag 24.juni kl. 10.00 er det på ny stenging av veien ved Kvammaberget. I forbindelse med montering av sikrings-nett vil veien bli stengt her i tiden:

Mandag 24. juni, kl. 10.00 – kl. 20.00
Uke 26: (25. – 29. juni) tirsdag tom lørdag: kl. 08.00 – kl. 20.00
Uke 27: (  1. –   5. juli) mandag tom fredag: kl. 08.00 – kl. 20.00
Uke 28: Ingen stenging
Uke 29: (15. – 20. juli) mandag tom lørdag: kl. 08.00 – kl. 20.00
Uke 30: (22. – 26. juli) mandag tom fredag: kl. 08.00 – kl. 20.00

men med åpning på følgende klokkeslett:

 • 08:20
 • 10:00
 • 12:00 til 13:00
 • 14:40
 • 16:00
 • 18:00 

Tidspunktene kan bli forskjøvet dersom noe uforutsett gjør det vanskelig å åpne av hensyn til sikkerheten for gående og trafikanter. I uke 28 blir det ingen stenging av veien.

Stenging ved Rød
Onsdag 26. juni vil det i tillegg bli stenging av veien ved Rød. På dette stedet vil det på en fjellskjæringstopp bli fjernet trær som står i fare for å falle ned på veien. Stengingen og åpning av veien på Rød vil bli samstemt med stengingen ved Kvammaberget.

Fokus Fylkesvei, Strandanytt

Nytt og flott i Askelandsvågen

June 22nd, 2013

STrand 3

strand 1

Badeplassen i Askelandsvågen har endelig fått et stort løft takket være Mathilde Holme Fykse og Hege Bækken som endelig grep tak i opprustingsprosjektet. Med 30.000 kroner fra Gjensidigefondet og støtte fra Bygdelaget, våget de sammen med flere andre å sette i gang arbeidet med å løfte gråsteinsmuren, støpe betongplate og la bekken renne i rør under. I tillegg sikres området med gjerde mot sjøen for å gjøre det tryggere for små barn.

Mange, både barn og voksne har bidratt med å rydde fjæren for stein og tang. Andre har laget forskaling og i går fredag var den store støpedagen, der 10-12 ungdommer og fem voksne gjorde dugnadsarbeid.  Ole Andersen har vært den som har ledet dugnadsarbeidet og Ivar Steinestø har gjort gjort mye mer med gravmaskinen enn det betalingen skulle tilsi.

Resultatet viser på bildene over. Under er det slik det så ut i Askelandsvågen før opprustingen. For å dekke de resterende utgiftene, blir det loddsalg blant annet Jonsok-kvelden i Askelandsvvågen. Flere har sponset med flotte gevinster. Håper du også vil støtte arbeidet ved å kjøpe lodd.

Bygdelaget

BAdestrand 2

BAdestrand 4

BAdestrand 5

Strandanytt

Jubileumsfeiring av Stranda skule, 50 år

June 20th, 2013

Strandatun

I samband med at Stranda skule er 50 år, prøver vi å få til ei samkome for alle interesserte og spesielt elevar og lærarene som har gått på Stranda skule i Lindås kommune. I første omgang ønskjer vi å høyre om interessa for et slikt arrangement. Vi håper å nå alle og vil gjerne at du bringer dette vidare til alle tidlegare medelevar som du måtte kjenne.

Stranda Bygdalag

Strandanytt

Jonsok i Askelandsvågen 23. juni

June 20th, 2013

IMG_0859_web

Bygdelaget inviterer til familiearrangement på Lundesteinen/Askelandsvågen, Jonsokaften kl.16

 • Grilling frå kl 16.30
 • Fiskekonkurranse
 • Leikar
 • Bål
 • Song
 • Utlodning til støtte for opprusting av badeplassen i Askelandsvågen

Ta med stolar og bord om du har. Det kan vere lurt å parkere langs ”hovudvegen”.

VELKOMEN!
Bygdelaget

Stranda Bygdalag

Sommarkonsert i kapellet, onsdag 10. juli

June 14th, 2013

168

Kapellmeistar denne gongen blir Edvard Askeland. Samen med gjest vil han framføre vakre kjente songar, salmar og melodiar i

Øvreås kapell, onsdag 10. juli kl. 19.00

Sidan det berre er sitjeplassar til maksimum 40 personar, så er det ønskjeleg med påmelding. Bindande påmelding kan skje ved å sende tekstmelding til Kjell Nedreaas (tlf. 995 38 549) eller e-post (kjelln@imr.no). Me vil ta kr 50 i inngangspengar per person. Sjølve konserten vil vare i knapt 1 time. Deretter blir det ”kapell-kaffi” med kaffi/te og noko godt å bite i.

Parkering: sidan det berre er eit par parkeringsplassar nede ved kapellet så må me be dykk parkere langs hovudvegen. Vi vil reservere plass slik at det går an å snu nede ved kapellet dersom folk treng skyss fram til døra.

Me håpar at du finn tid til å vere med og få ei unik musikkoppleving denne sommarkvelden.

Stranda Bygdalag

 

Stranda Bygdalag, Strandanytt

Nye åpningstider av veien ved Kvammo

June 11th, 2013

IMG_1262

IMG_1259

Foto: Dagens “fangst” av skilt ved Kvammo. Åpningstidene gjelder ikke lenger.
________________________________

“Standinger kan ikke lese skilt”, fikk kanskje flere av oss høre  i Kvammo i dag. Med selvmotsigende skilt er det i beste fall en utfordring å forstå det som kan leses. Allerede i dag, ble åpningstidene som vises på de nylig oppsatte skiltene, erstattet av nye.

Uansett hva som måtte stå på skiltene, er siste skriftlige og gjeldende informasjon fra NCC, at arbeidet vil fortsette fram til og med fredag 14. juni. I denne perioden vil veien ved Kvammo ha lange stngetider og korte åpninger med unntak av lunsjpausen klokken 12.

Åpningstider – til og med 14.juni:

kl 00.00 – 08.20
kl 10.00 (kort åpning – en bil-pulje hver vei)
kl 12.00 – 13.00
kl 14.40 (kort åpning – en bil-pulje hver vei)
kl 16.00 (kort åpning – en bil-pulje hver vei)
kl 18.00 – 24.00

Flere bussruter er innstilt og det vil derfor ikke være mulig å passere sammen med bussene, slik det har vært praktisert tidligere.

Videre framover så er det ikke planer om å stenge veien i neste uke. Fra og med mandag 24, juni blir det på ny stenging av veien, med samme åpningstider som nå.

Strandanytt

Stenging av Strandavegen 11.6 – 14.6

June 10th, 2013

veistengt_mini

Åpningstidene av Strandavegen som var i forrige, fungerte dårlig både for utførende entreprenør og veifarende. Statens Vegvesen har derfor i dag og samarbeid med entreprenør og Nobina, kommet frem til en enda en ny løsning for stenging av vegen. De nye åpningstidene skal være bedre tilpasset både bussreisende og utførende entreprenør. Løsningen vil bli gjort kjent på nye skilt langs veien, og gjelde fra og med 11. juni. Arbeidet denne uken, vil vare til og med fredag, og det vil ikke bli stengning av veien i neste uke.

Strandanytt

Rassikring i Kvammaberget 3. – 8. juni

June 1st, 2013

steinras-kvammaberget

Arbeidet med videre sikring i Kvammaberget starter opp igjen på førstkommende mandag, 3. juni.

Arbeidet som nå skal utføres er å montere to fanggjerder. Entreprenøren som utfører arbeidet forteller at de vil prøve å hindre trafikken minst mulig. Trafikken vil bli lite berørt i den første fasen av monteringen. For å sikre trafikantene vil veien likevel måtte stenges når det brukes kranebil for å løfte gjerder og utstyr opp i fjellsiden.

Mandag morgen starter de med å bore inn fester til gjerde, og veien vil ikke bli stengt den dagen. Fra og med tirsdag og ut uken må vi regne med at veien vil være stengt i perioder. Det vil bli åpnet for buss i rute. Ellers vil veien være åpen om sirkingsarbeidet tillater det. Det vil også bli utført arbeid lørdag 8 juni.

Foto: Fra raset i Kvammaberget 2009

Strandanytt