Archive

Archive for September, 2013

Stranda skule 50 år

September 8th, 2013

Strandatun

Vi i Bygdelaget vil gjerne markere at det er 50 år siden Stranda skule ble åpnet. Godt over 200 elever gikk her på skolen i de nesten 30 årene skolen eksisterte på Stranda. De neste 20 årene har Stiftelsen for Strandatun stått for driften av huset inntil Bygdelaget overtok bygningen i år.

Vi håper at jubileet vil være en anledning til å samle alle i bygden som har hatt glede av huset, enten som skole eller grendahus. Spesielt håper vi at mange tidligere elever ved skolen vil finne veien tilbake og minnes unge år på Stranda skule. Vi håper å kunne samles til god middag, sosialt samvær og litt underholdning. Dato er satt til lørdag 9. november og vi starter klokken 19:00. Dersom du vil treffe dine tidligere skolevenner eller sambygdinger, og mimre over svunne tider, må du melde deg på arrangementet ved å fylle ut skjema og trykke “Submit”.  Påmeldingen er ikke bindende.

Liste over tidligere elever, er lagt ut på Strandanytt.  Ta kontakt med dem du kjenner og få de med.  Dersom det er noen du savner på listen, så gi oss beskjed.
Om du ikke vil bruke påmeldingsskjema, kan vi kontaktes på mob: 97585032 eller 45603125.

Stranda Bygdalag, Strandatun