Archive

Archive for February, 2014

Årmøte i Stranda Bygdalag 23. februar

February 10th, 2014
Styret i Stranda Bygdalag inviterer alle medlemmer til årsmøte i Strandatun
Vanlige årsmøtesaker
Diskusjon og idémyldring om bruk og framtid for Strandatun
Saker som medlemmer ønsker å ta opp, må være levert styret innen 2. februar.
Stranda Bygdalag

StrandatunStyret i Stranda Bygdalag inviterer alle medlemmer til årsmøte i Strandatun, søndag 23. februar kl 19:00

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Opprusting av Strandatun
  • Småbåthavn ved Hosøybroen

Saker som medlemmer ønsker å ta opp, må være levert styret innen 15. februar. Bruk gjerne e-post: stranda@ostereidet.no

Stranda Bygdalag

Strandanytt