Archive

Archive for October, 2014

Velkommen til høstfest i Strandatun 8. november

October 26th, 2014

Bli med på høstfest med god musikk og mat i Strandatun.  Kjetil og Kjell Ove står for musikken og det blir salg av mat og mineralvann.  Cover kr 100.

Det blir salg av betasuppe, snacks, kaffe og brus.  50 kroner per skål for betasuppen. Eventuelt overskudd vil gå til å ferdigstille det nye toalettanlegget på Strandatun.

Aldersgrense: 18 år
Påmeldingsfrist: 4. november

Arr: Stranda Bygdalag

Kjell Ove underholder på fest i Strandatun (2010)

Stranda Bygdalag

Pågående arbeid med nytt toalettanlegg på Strandatun

October 25th, 2014

IMG_2786-4

Arbeidet med toalettanlegget forsetter. Ribbevegger er satt opp og det er laget hull i betongen for å gjøre klart til nytt røranlegg.  Kanskje et overskudd på høstfesten vil kunne dekke noe av kostnadene til innkjøp av gulvfliser som nå er på gang.

Stranda Bygdalag, Strandatun