Archive

Archive for December, 2014

Strandakalendaren 2015

December 5th, 2014

Stranda Bygdalag har også i år, laget årskalender med lokale bilder fra Stranda. Vi håper du vil støtte bygdelaget ved å kjøpe kalenderen.
Strandakalenderen 2015, selges for 120 kroner (pluss eventuell porto). Kalenderen kan bestilles ved å sende e-post til bygdelaget: stranda@ostereidet.no, eller kontakte Stein Veland.
Tlf: 56 35 13 84 eller Mob: 975 85 032.

Stranda Bygdalag

Stranda Bygdalag, Strandanytt