Archive

Archive for September, 2017

Beiband til Stranda i 2018

September 23rd, 2017

Breiband til Stranda 2018

For eitt år sidan stakk Lindås kommune av med heile potten til breibandutbygging i Hordaland. Lindås kommune bad om tilbod på 20 område, og er svært nøgd med at pengane viser seg å rekkje til alle desse områda – og litt til. Strekningen Stranda – Ostereidet er eit av desse område.

Det er Telenor som vil stå for utbygginga til 263 husstandar på strekningen Ostereidet – Stranda. Dersom du bur i det blå området på kartet over, vil du i haust bli kontakta av Telenor. Sjølve utbygginga vil trolig skje våren 2018.

Les mer.

Strandanytt