Home > Fokus Fylkesvei, Strandanytt > Nettsted for rapportering av feil på vei

Nettsted for rapportering av feil på vei

2.4.2011

FiksGataMi

Nå kan du rapportere feil på Strandavegen på nettesiden FiksGataMi. FiksGataMi er laget for å hjelpe folk til å rapportere problemer, vise, eller diskutere lokale problemer de har funnet i sitt område. Du kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig myndighet som er ansvarlig for å løse det, det finner FiksGataMi ut for deg. Når du har angitt et postnummer eller sted, blir du presentert med et kart over det området. Du kan se problemer allerede rapportert i dette området, eller rapportere nye problemer ved å dra og klikke på kartet for plasseringen av problemet. Tjenesten er gratis å bruke.

FiksGataMi er primært for rapportering av ting som er ødelagt, skadet, dumpet eller trenger å bli reparert, utbedret eller ryddet. Dette kan for eksempel være:

  • Hull i veien
  • Stein i veien etter småras
  • Dårlig asfalt
  • Søppel
  • Behov for brøyting
  • Glatt vei

FiksGataMi er ikke en måte å komme i kontakt med offentlig myndighet for alle spørsmål. Du må kontakte offentlige myndigheter direkte for problemer som for eksempel:

  • Saker som haster eller akutte problemer.
  • Brann
  • Endringsforslag til kommune eller fylke
  • Kriminell aktivitet

Foreningen Norwegian Unix User Group (NUUG) står bak og driver FiksGataMi. Organisasjonen mySociety i England har drevet og utviklet nettstedet FixMyStreet siden 2007.

Fokus Fylkesvei, Strandanytt